top of page

רשות המסים: רופא נעצר בחשד לחשבוניות פיקטיביות בסכום של 5 מיליון שקלסופיאן אלשאמי, רופא בביה"ח ברזילי, הובא בפני השופטת (בצילום) אחינעם צוריאל מבית משפט השלום בבאר שבע -בחשד לקיזוז חשבוניות פיקטיביות מדוחות תקופתיים של חברת בנייה שבבעלותו.


מבקשת המעצר עולה כי בחקירה המנוהלת על ידי מחלקת חקירות מכס ומע"מ באר שבע, עלה החשד כי אלשאמי, בעלי חברת חץ בנגב בע"מ העוסקת בענף הבנייה חשוד כי בין השנים 2023-2022 הגיש 16 דוחות תקופתיים כוזבים למע"מ, בהם נכללו וקוזזו 113 חשבוניות מס פיקטיביות שסכום מס הערך המוסף בגינן עומד על סך של 5,423,074 ₪.


החקירה חשפה דפוס מטריד שבו אלשמי, תושב רהט, כלל לכאורה חשבוניות מס פיקטיביות בדוחות אלה. הסכום הכולל הקשור לחשבוניות מפוקפקות אלו הסתכם במיליוני שקלים, מה שמצייר תמונה של הטעיה מכוונת שמטרתה התחמקות מחבות מס ניכרת.


בעקבות מעצרו של אלשמי, קבע בית משפט השלום בבאר שבע לשחררו בתנאים מגבילים תוך התייחסות לעונש, ודיון בנושא זה יתקיים במועד אחר.Comments


bottom of page