top of page

פרוינד הורשע בפרשת "הזהב השחור": ביצע עבירות מס בהיקף של חצי מיליארד שקלהשופט (בצילום) עמי קובו מבית המשפט המחוזי מרכז הרשיע את חנוך פרוינד וחברתו ח.ש פרוינד בע"מ בביצוע עבירות מס בנסיבות מחמירות, הברחת טובין ועבירות הלבנת הון, זאת בקשר עם פעילות סחר בזהב, שהגיע בחלקו מהרשות הפלשתינאית.

 

במסגרת הסדר טיעון הגישה פרקליטות מיסוי וכלכלה כתב אישום מתוקן בו הודו הנאשמים. במסגרת ההסדר, סוכם כי הצדדים יבקשו להטיל על פרוינד עונש מאסר בפועל של 53 חודשי מאסר, קנס בגובה של בין 150,000 ל – 350,000 ₪, מאסר על תנאי והתחייבות שלא לבצע עבירה. בנוסף, יחולט רכוש בשווי של כ – 2 מיליון ש"ח.

 

מכתב האישום המתוקן עולה כי בשנים 2017-2016 היה פרוינד הבעלים והמנהל הפעיל של חברת ח.ש פרוינד בע"מ. בתקופה זו רכש פרוינד זהב בצורות שונות בעסקאות שלא תועדו בספרי החשבונות של ח.ש. פרוינד.


הזהב הגיע בחלקו משטחי הרשות הפלסטינאית, ונמכר לאדם שעסק בזיקוק ובדיקות זהב, אשר מכר אותו לפרוינד במחיר הגבוה מהשווי הבורסאי של הזהב. עסקאות אלה לא כללו תשלום מע"מ ולא דווחו למע"מ. בהמשך לכך, מכר פרוינד ללקוחות החברה את הזהב במחיר הנמוך ממחיר השוק בצרוף מע"מ ואלה ייצאו אותו לחו"ל וקיבלו החזר המע"מ – מה שיצר את כדאיות המרמה המתוארת. הכספים שקיבל פרוינד בעבור הזהב  הופקדו בצ'יינג (נש"פ) אשר השיב חלק מהכספים לפרוינד וחלקם חילק על פי הוראתו של פרוינד.


במטרה לתת כסות חשבונאית כוזבת לעסקאות רכישת הזהב, פרוינד קיבל לידיו חשבוניות כוזבות בשווי של 485 מיליון ₪ שהמע"מ הנצמח מהן נאמד בכ -71 מיליון ₪ אותן כלל בספרי ח.ש. פרוינד. כלומר, פרוינד התקזז על תשלומי מע"מ אשר לא שולמו בפועל. בנוסף הוציא פרוינד ללקוחות החברה חשבוניות מס כוזבות בהיקף של כ 56 מיליון ₪ שהמע"מ שנצמח מהן עמד על כ 8 מיליון ₪.

 

בנוסף, מכתב האישום המתוקן עולה, כי בעודו ממתין להחלטה בשימוע בעניינו נסע פרוינד לטורקיה, ובשובו לארץ הבריח תכשיטי זהב לא מדווחים. בעת חזרתו לארץ נתפס פרוינד באקראי על ידי בודק המכס, עת עבר במסלול הירוק, כאשר בידיו תכשיטי זהב במשקל כולל של כ-22.8 ק"ג בשווי שאינו פחות מ- 4 מיליון ₪.


לאור האמור השופט (בצילום) עמי קובו הרשיע את פרוינד בעבירות של הוצאת חשבונית מס או מסמך הנחזה כחשבונית מס מבלי לעשות או להתחייב לעשות עסקה שלגביה הוצאה החשבונית בנסיבות מחמירות; ניכוי מס תשומות מבלי שיש לגביו מסמך לפי סעיף 38 לחוק, וזאת במטרה להתחמק או להשתמט מתשלום מס בנסיבות מחמירות; הכנה ניהול או הרשאה של אחר להכין או לנהל פנסקי חשבונות כוזבים במטרה להתחמק מתשלום מס בנסיבות מחמירות; שימוש במרמה או תחבולה במטרה להתחמק מתשלום מס בנסיבות מחמירות; הכנה וקיום פנקסי חשבונות ורשומות כוזבים במטרה להתחמק ממס; הברחת טובין; פעולה ברכוש אסור במטרה להימנע מדיווח.


בפרשה זו כבר הורשע גיא רודניצקי, מי שסיפק חלק מהזהב לפרוינד בעבירות של מרמה והלבנת הון. על רודניצקי נגזר 3 שנות מאסר בפועל, קנס בגובה 200,000 ₪ וחילוט בגובה של מיליון ₪. התיק ממשיך להתנהל כנגד נאשם נוסף, ולדימיר ישראלוב וחברה בבעלותו, אשר מואשמים, בין היתר, בהפצת חשבוניות כוזבות לפרוינד, בסך של כ – 485 מיליון ש"ח.


התיק מטופל על ידי עוה"ד ניר מסורי ורועי ברק מפרקליטות מיסוי וכלכלה, והחקירה בוצעה על ידי ימ"ר ש"י במשטרת ישראל, בשיתוף חקירות מכס ומע"מ ירושלים ויחידת יהלום מס הכנסה ברשות המיסים.

Comments


bottom of page