top of page

אסותא: נמצאו ההורים של התינוקת שנולדה בעקבות מחדל החלפת העוברים בביה"חהתפתחות בנוגע למקרה המתוקשר בבית החולים אסותא ראשון לציון בו מעורבת התינוקת סופיה, שנולדה כתוצאה מהחלפת עוברים כושלת, סוף סוף נמצאו ההורים הביולוגיים.


הגילוי הגיע לאחר בדיקה גנטית שנערכה בספטמבר, אך המידע הותר לפרסום רק לאחרונה על ידי השופט (בצילום) עובד אליאס מבית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון. עם זאת, פרטים אחרים של המקרה נותרו תחת מגבלות פרסום קפדניות.


התינוקת סופיה, שכיום כבת שנה וחצי, עמדה במרכזו של אירוע מטריד שבו ביצית מופרית הושתלה בטעות באם הלא נכונה. האירוע התגלה באוגוסט 2022 במהלך בדיקות טרום לידתיות שגרתיות, שחשפו אי התאמה גנטית בין האם לעובר שברחמה.


בדיקות שנעשו לאחר מכן בבית החולים אסותא ראשון לציון הצביעו על בני זוג שנחשבו בתחילה שהם הוריה הביולוגיים של סופיה. עם זאת, בדיקות נוספות שאושרו על ידי בתי המשפט חשפו אי התאמה בתוצאות.


לאחר בדיקה של משרד הבריאות, נקבע כי מדובר בעצם בשני זוגות שסביר להניח שהם הוריה הביולוגיים של סופיה. לאחר שורה של ערעורים משפטיים של ההורים היולדים של סופיה, בדיקות התאמה גנטית אושרו בסופו של דבר על ידי בית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון בספטמבר.


לאורך התהליך הודגש כי הבדיקות הגנטיות נערכו כדי לתת מענה "התרת ספקות" ולא כדי לקבוע משמורת או זכויות הוריות על התינוקת סופיה.


דו"ח ועדת בדיקה שמינה משרד הבריאות שופך אור על נושאים משמעותיים ביחידה להפריה חוץ גופית בבית החולים אסותא ראשון לציון. הממצאים חשפו עומס רב, שהוביל לכך שמשרד הבריאות הטיל מגבלות על מספר הטיפולים. בנוסף, זוהו פגמים בהליכי המעבדה, עם היעדר אמצעי הגנה דיגיטליים לזיהוי מדויק של עוברים ומניעת טעויות.


הוועדה הדגישה גם חריגים שנעשו על ידי מנהלי בטיחות, תיעוד לא הולם וסדרה של שגיאות המערבות מספר אנשי צוות. להערכת הוועדה,  שהחלפת העובר התרחשה כאשר מטופלת שנקבעה להליך הוחלפה בטעות באישה הלידה, וכתוצאה מכך השתלה לא נכונה של הביצית המופרית. הגורם השורשי נובע מטעויות בתהליכי הכנה וזיהוי מוקדמים, בניגוד לנוהל. שהובילו בסופו בהמשך, לליקוי בזיהוי המטופלת שהמתינה בחדר ההחזרות הביא, לסדרת טעויות ככל הנראה. .Comments


bottom of page