top of page

עיריית רעננה פלשה לשטח של בניין ותשלם לדיירים כמיליון שקל, השופט: "מעשה פלילי"בית משפט השלום ברמלה פסק לאחרונה לטובת 31 תושבי רעננה בתביעה נגד העירייה. התושבים טענו כי עיריית רעננה פלשה שלא כחוק לשטח פרטי של בניין מגורים כדי להפעיל חניה בתשלום ללא אישור. השופט זכריה ימיני קבע כי בפעולות העירייה עולים כדי עבירות פליליות והורה על פיצוי של כמיליון שקלים לדיירים.

 

הדיירים, המתגוררים בבניין ברחוב לוי אשכול סמוך לרחוב הראשי של אחוזה, טענו כי העירייה הסיגה גבול לרכושם במשך שנים לצורך הפעלת חניון וגרמה לאי נוחות יומיומית. על אף טענת העירייה בדבר זיקת הנאה, מתח ביקורת השופט ימיני כי שום עסקה משפטית לא העניקה להם שימוש בקרקע.

 

בית המשפט דחה את תביעות העירייה וחייב אותם לפנות את השטח עד חודש מאי, לפצות את הדיירים בכ-878 אלף שקלים, ולשלם לתובעים את הוצאות המשפט הכוללות את אגרת המשפט במלואה, שכר המומחה מטעמם בהתאם לסכום ששילמו לו עבור חוות הדעת, ושכר העדים מטעמם בהתאם להחלטות בית המשפט, הכל בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.


Kommentare


bottom of page