top of page

עסקת מקרקעין הסתיימה בתביעה: כמה סביר לשלם שכר טרחה לעו"ד?יונינה אלסטר תשלם לעו"ד אופיר כהן שכר טירחה בסך 967,000 שקל (מעבר לסכומים אותם שילמה בעבר), קבעה השופטת סיגלית מצא מבית משפט השלום בחיפה.


החלטה זו באה בעקבות מחלוקת משפטית בין אלסטר לעו"ד כהן בגין שירותים משפטיים שניתנו וכהן תבע -.2,272,121 שקלים.  


המאבק המשפטי נבע מהסכם ראשוני שנערך ב-2014 כאשר אלסטר שכרה את עו"ד כהן לבדיקת זכאותה לבעלות ברכוש שלא היה ידוע לה עד כה.


בהסכם נקבע כי כהן יקבל 30% משווי הנכס או 25% אם התיק יועבר לעורך דין אחר. עם זאת, בית המשפט קבע בעבר שהיא ביטלה את ההסכם שלא כדין והצדדים הסכימו שהשכר יהיה 27.5%. 


עוד טען כהן לזכאות שהוא זכאי לשכר טירחה כמחצית מהעיזבון של דוד וחיה פרידמן, הכולל 35 דונם הפרוסים על פני ארבעה מגרשים בשווי של 15 מיליון שקל.


אלסטר טענה שיש לנכות סכומים שונים מהתשלום, מה שהוביל לסכסוך משפטי בין הצדדים. מצא דחתה חלק מטענות ההפחתה של אלסטר וקיבלה חלק אחר שלהן, ודחתה טיעונים שונים שהועלו נגד חישוב שוויו של המגרש העיקרי.


השופטת מצא אמרה "נוכח הסכמת הצדדים למתן פסק דין על סמך פסקי הדין הקודמים שניתנו בעניינם ועל סמך המסמכים בתיק, דבר שחסך מזמנו של בית המשפט, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע שכר טרחת עו״ד בגין הליך זה בסכום כולל של 20,000 שקל".

Comments


bottom of page