top of page

רכשו בית ב-3 מיליון שקל וסירבו לשלם דמי תיווך - מה קבע בית המשפט?פסק הדין שכל מתווך חייב לקרוא ומשך את תשומת לב ענף הנדל"ן. לבית המשפט השלום ברחובות הוגשה תביעה לדמי תיווך על ידי מתווך נגד רוכשי בית מגורים.


המתווך דרש מהקונים תשלום עבור שירותי תיווך שניתנו בעסקת נכס שבסופו של דבר נפלה לכאורה עקב טענות להטעיה של המוכרים.


השאלה המרכזית שעמדה על הפרק היא האם המתווך זכאי לקבל דמי תיווך למרות שהעסקה לא הגיעה לסיומה. לפי טענת הנתבעים נמסרו להם נתונים שגויים הקשורים לחריגות בנכס.


התרחיש התפתח כאשר הנתבעים, הקונים בתיק זה, פנו למתווך התובע בחיפוש אחר נכס לקנייה. המתווך הציג בפני הקונים בית צמוד קרקע בן 5 חדרים בשטח בנוי של 250 מ"ר ומחסן צמוד על מגרש של 454 מ"ר בנס ציונה.


ביום 15.9.2019 נכרת הסכם בין בעלי הזכויות בנכס, לבין הנתבעים, למכירת הנכס שבמסגרתו רכשו הנתבעים מהמוכרים את זכויותיהם בנכס, תמורת הסך של 3,100,000 ₪.  


לאחר שחתמו הצדדים על הסכם קנית הנכס בסך של 3,100,000 ₪, הנתבעים הסכימו לשלם למתווך דמי תיווך בסך 2% ממחיר המכירה בתוספת מע"מ בהתאם לתנאי הסכם התיווך.


עם זאת, כשנה וחודשיים לאחר חתימת הסכם הרכישה ולאחר שהנתבעים כבר התגוררו בנכס, ונרשמה הערת אזהרה לטובתם, חל משבר בין הצדדים לעסקה וזו עלתה על שרטון.


הקונים הודיעו למוכרים על עבירות בנייה לכאורה ו/או חריגות בניה בנכס. בהתייחס להפרות אלו כהפרות ההסכם ביניהם, הקונים עצרו את המשך תשלומי התמורה ודרשו לתקן את החריגות.


התפתחות זו הובילה לפירוק העסקה, ועוררה מחלוקת על תשלום דמי התיווך. המתווך, מצידו, טוען כי היה לו תפקיד מרכזי בחתימת ההסכם בין הקונים למוכרים. לטענתו, ללא מעורבותו העסקה לא הייתה יוצאת לפועל.


לפיכך, לטענתו, הנתבעים חבים לו עמלת תיווך של 2% ממחיר המכירה, בסך של 62,000 ₪ בתוספת מע"מ. עם זאת, הנתבעים מתנגדים לדרישה זו בטענה כי המתווך פעל בחוסר תום לב ותובע מהם תשלום שלא בצדק.


סוף דבר:

השופט (בצילום) ישראל פת: "בנסיבות העניין ונוכח עמידת התובע בכלל התנאים, אני מורה על קבלת התביעה במלואה, שכר טרחתו של התובע יעמוד על סך של 72,540 ₪".


"כן יישאו הנתבעים בפיצוי לתובע בגין עגמת נפש שנגרמה לו בסך של 4,000 ₪. ושכר טרחת עו"ד של התובע בסך של 10,000 ₪, ובהוצאות התובע עצמו, שהעיד לפניי והתייצב ל-4 דיונים בעניין, בסך של 2,500 ₪".


מס' הליך 42940-12-19 בית המשפט השלום, מחוז מרכז.


Comments


bottom of page