top of page

המכללה למנהל: מהו רצח באכזריות מיוחדת?בימים אלו מלאו חמש שנים לרפורמה בפרק עבירות ההמתה שבחוק העונשין, אשר לראשונה, אימץ את המודל האמריקני שמבחין בין שני סוגים של רצח: "רצח בסיסי", המוגדר בסעיף 300(א) לחוק, ואשר דינו מאסר לתקופה בלתי קצובה או מאסר לתקופה שלא תעלה על 30 שנים; ו"רצח בנסיבות מחמירות", המוגדר בסעיף 301א לחוק, אשר דינו מאסר עולם ועונש זה בלבד.


הרצח הבסיסי מוגדר בחוק כך: "הגורם בכוונה או באדישות למותו של אדם"; והצטרפותה של אחת או יותר מתוך אחד עשר נסיבות מחמירות המוגדרות בחוק הופכת את העבירה לרצח בנסיבות מחמירות. הנסיבה השביעית קובעת, כי רצח בנסיבות מחמירות הינו, כזה שנעשה באכזריות מיוחדת ("המעשה נעשה באכזריות מיוחדת ...").  לכאורה, זו קביעה מוזרה, שכן אין לך רצח שאיננו אכזרי, ואם כל רצח הוא אכזרי, אזי כל רצח עונה על ההגדרה של רצח בנסיבות מחמירות. ואכן, בדיונים בוועדת קרמניצר, שעל בסיס עבודתה נוסחה הצעת החוק, הובעה הסתייגות מסוימת מנסיבה זו, מהטעם שכל רצח מעצם טיבו הוא אכזרי.


בנוסף, בדוח הוועדה נכתב, כי החשש לגבי היקפו הרחב של המונח 'אכזריות' גרם לכך שבמדינות מסוימות, בהן אנגליה, צרפת וקנדה, אין נסיבה מחמירה כזו. בנוסף הפנה דוח הוועדה לספרות אמריקאית שבהן זכה המונח "אכזריות" לביקורת בשל עמימותו; וכן לפסיקת בית המשפט העליון האמריקאי המתייחסת לעמימות המונח בהיבט החוקתי. לאורה של ביקורת זו החליטו חברי הוועדה, כי הנסיבה תכלול את הביטוי "אכזריות מיוחדת", אך משמעותו המדויקת של הביטוי הושארה לעבודת הפרשנות של בתי-המשפט.


בפסק דינו של בית המשפט העליון ע"פ 3168/19 פלוני נ' מדינת ישראל (26.1.2022), ניתן למצוא התייחסות ראשונה לבעיה. במקרה זה רצח הנאשם את אשתו בנוכחותה של ביתה בת ה-17, אשר הייתה עדה למעשיו האכזריים. הנאשם חנק את אימה, שיסף את גרונה עד שזו התמוטטה על הרצפה מדממת.


הבת אף ניסתה לעצור את הנאשם מביצוע המעשה אך כוחה לא עמד לה. בית המשפט קבע, כי "אין צורך להכביר מילים על מידת האכזריות הגלומה במעשה זה, החורגת מעצם האכזריות הטמונה בעצם מעשה ההמתה. נדגיש שוב כי לאורך האירוע המנוחה ידעה כי ביתה הקטינה צופה בה, בעודה נאבקת על חייה, ובלא שהיא יכולה לעשות דבר על מנת למנוע את המעשה הנורא [...] מתסקיר נפגעי העבירה עולה כי מבין מעגל הנפגעים שסביב המנוחה, א' היא הנפגעת העיקרית מאירוע הרצח; צוין כי היה לה קשר קרוב עם אימה, כי לאחר האירוע הופיעו אצלה תסמינים האופייניים לאנשים שחוו טראומה, וכי היא תזדקק לשנים רבות של ריפוי, שיקום ואיחוי הנזק הרגשי שנגרם לה. גם בכך יש כדי להעצים את האכזריות המיוחדת הגלומה בביצוע הרצח לנגד עיניה של א'; זאת, אף אם אנו בוחנים אכזריות זו מנקודת מבטה של המנוחה, שבוודאי חוותה ברגעיה האחרונים סבל בל-יתואר מעצם המחשבה על הסבל שנגרם לביתה, ועתיד ללוות אותה לשארית חייה."


אמור מעתה, כאשר הנתון של רצח אישה בידי בן-זוגה משתלב עם פגיעה קשה בילד קטין של האישה בשל כך שנאלץ בעל כורחו להיות עד למעשה הרצח מתקיימת הנסיבה המחמירה של ״אכזריות מיוחדת״.


האכזריות היא דו-ראשית, בשל התוצאה החריפה כלפי שתי נפשות. רצח אישה על-ידי בן זוגה בנוכחות אחד מילדיה שם קץ לחייה של האישה עם ממד נוסף של פגיעה – ידיעתה על היות ילדהּ עד להירצחה; וכן הותרתה של צלקת עמוקה בנפש הקטין שעלולה ללוות אותו שנים רבות מאוד. המשמעות היא כי מבצע מעשה זה לא יורשע בעבירת הרצח ״הבסיסית״ שבסעיף 300(א) לחוק אלא בעבירה של "רצח בנסיבות מחמירות" שבסעיף 301א לחוק, שמחייבת הטלת עונש של מאסר עולם שאינו מותיר לבית המשפט שיקול דעת בעניין.


פרופ' יורם רבין הוא נשיא המסלול האקדמי המכללה למינהל

Comments


bottom of page