top of page

השופט גביזון גזר 5 שנות מאסר על תושב נתיבות שדקר אדם בשל וויכוח בכבישבפסק דין אמיץ וחשוב של השופט אלון גביזון מבית המשפט המחוזי בבאר שבע, הורשע רמי שם טוב חדד במעורבותו בפרשת אלימות וחבלה בכוונה מחמירה. האירוע האלים, התרחש ביוני 2022, Uעימות חריף התפתח בין הנאשם למתלונן, שהביא לדקירה חמורה.


ברחוב רמב"ם בנתיבות חסמה משאית את הכביש והובילה לעימות בין הנאשם רמי שם טוב חדד לבין המתלונן. התקרית הסלימה במהירות כששני הצדדים החליפו קללות עסיסיות אחד כלפי השני, תוך מספר דקות השניים עברו לאלימות פיזית. בסופו של דבר, הוציא הנאשם שם טוב-חדד סכין מרכבו ודקר את המתלונן באזור החזה. המתלונן פונה מיידית לקבלת טיפול במרכז הרפואי סורוקה - כשהוא סובל מפצע דקירה בפרואקציה של הלב, חזה קדמי ופנאומוטורקס קטן משמאל.


במהלך המשפט הציגה הפרקליטות ראיות, לרבות רישומים רפואיים של הקורבן ורישומו הפלילי של הנאשם, שהצביעו על עבר של עבירות אלימות. הפרקליטות ביקשה עונש של 7 עד 11 שנות מאסר, לאור חומרת הפשע והעבר הפלילי של הנאשם.


ב"כ הנאשם טענה כי מתחם הענישה לו עתרה המאשימה הנו גבוה ושרירותי והפסיקה אליה הפנתה אינה תומכת במתחם זה. לדבריה, עובדות כתב האישום המתוקן מלמדות כי המתלונן פנה לנאשם, הקניט אותו ואף תקף אותו באופן מפתיע. בהקשר זה הוסיפה הסניגורית כי באופן תמוה לא הוגש נגד המתלונן כתב אישום, וכי הנאשם הופלה לרעה לעומת ליאוניד.


"לאחר ששקלתי היטב את הראיות והטיעונים שהובאו בפניי", קבע השופט גביזון כי הנאשם ביצע עבירת אלימות חמורה "בביצוע העבירה ובנסיבותיה פגע הנאשם בצורה משמעותית בערכים המוגנים של שמירה על בריאותו, שלמות גופו, ביטחונו ושלוותו של האדם. כמו כן פגע הנאשם בתחושת הביטחון של משתמשי הדרך".  


סוף דבר:

בהחלטתו גזר השופט גביזון על הנאשם 60 חודשי מאסר בפועל, בהתחשב בזמן שכבר ישב במעצר. בנוסף, השופט הטיל מאסר על תנאי של 6 חודשים שניתנה בעבר לנאשם בתיק אחר. לפיכך, רמי שם טוב חדד ירצה  64 חודשי מאסר בפועל (בניכוי ימי מעצרו).


בנוסף 18 חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים מיום שחרור ממאסרו, שלא יעבור עבירת אלימות מסוג פשע. וכן הנאשם יפצה את המתלונן בסך 6,000 ₪סיכום:

Comments


bottom of page