top of page

חברת משולם לוינשטיין תובעת מיליוני שקלים ממועצת שוהם


משולם לוינשטיין חב' הנדסה וקבלנות הגישה תביעה נגד המועצה המקומית שוהם בתביעה לסכום של 3.2 מיליון שקל. בתביעה, שהוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז, נטען כי המועצה גבתה מהחברה היטלי פיתוח מופרזים. התיק נמצא כעת בסמכותו של השופט יעקב שפסר.

לפי התביעה שהוצגה לבית המשפט, לוינשטיין הנדסה וקבלנות זכתה במכרז שהוציאה רשות מקרקעי ישראל עוד בשנת 2015. המכרז היה לחכירת חמישה מגרשים למגורים בשוהם. במסגרת ההסכם שילמה החברת לוינשטיין היטלי פיתוח בסך 15.5 מיליון שקל למועצה המקומית שוהם.


עם זאת, משולם לוינשטיין הנדסה וקבלנות טוען כי ההיטלים שגבתה המועצה היו גבוהים באופן בלתי סביר. החברה טוענת כי הסכומים המופרזים נבעו מכך שהמועצה גבתה על שטח גדול ממה שפותח בפועל, וכן הכללת שטחים שאינם חייבים בהיטל. כמו כן, נכתב בתביעה כי המועצה כללה בהיטלים שלא כדין רכיב מכון טיהור, בניגוד לכללים החלים. לבסוף, החברה טוענת כי המועצה לא קיזזה את התשלום ששילמה לוינשטיין הנדסה וקבלנות עבור צינור הביוב הראשי.


עוד מדגישה כי הסכסוך המתמשך על היטלים כאלה נועדו לממן פרויקטים ושירותים של תשתית הנדרשים לתמיכה בפיתוחים חדשים. עם זאת, מחלוקות מתעוררות לעתים קרובות כאשר יזמים סבורים שההיטלים מוגזמים או כאשר מועצות מקומיות מיישמות לא נכון את הכספים שנגבו.


המועצה המקומית שוהם טרם הגיבה לכתב התביעה שהגיש משולם לוינשטיין הנדסה וקבלנות. מומחים משפטיים משערים כי מקרה זה עשוי להוות תקדים למחלוקות עתידיות בנוגע להיטלי פיתוח, שישפיע באופן פוטנציאלי על האופן שבו מועצות מקומיות מחשבות וגובות את העמלות הללו.


עם התפתחות ההליכים המשפטיים, נותר לראות

כיצד יפסוק השופט המוערך יעקב שפסר בעניין זה. לתוצאות תביעה זו עשויות להיות השלכות משמעותיות הן על היזמים והן על המועצות המקומיות, שכן היא עשויה להשפיע על השקיפות וההגינות של תהליכי גביית היטלי הפיתוח.
Comments


bottom of page