top of page

עשרות עלו על הכביש מבלי לעבור טסט מעולם: הונאת מבחני הנהיגהפרקליטות המדינה הגישה לאחרונה לבתי המשפט המחוזי והשלום בירושלים כתבי אישום נגד שבעה נאשמים, תושבי ירושלים, חלקם בני משפחה, שפעלו במסגרת מיזם עברייני של התחזות במבחני נהיגה.

 

על פי כתבי האישום, שהוגשו באמצעות עו"ד דנה חביליו מפרקליטות מחוז ירושלים, עניינו של המיזם העברייני סבב סביב הנפקתם במרמה של רישיונות נהיגה, הן לרכבים פרטיים והן למשאיות, עבור תושבי ותושבות מזרח ירושלים שהתקשו לקבל רישיונות נהיגה או נכשלו במספר מבחני נהיגה מעשיים, וזאת עבור תשלום שהעבירו לבני משפחת עבד אלחאק, זוג הורים וילדיהם; אבראהים עבד אלחאק, לאנא עבד אלחאק, ראמי עבד אלחאק ומוחמד עבד אלחאק. במסגרת המיזם גויסו על ידי בני משפחת עבד אלחאק גברים ונשים, ביניהם הנאשמים רמזי סואעד, עבד אל רחמאן מחתסב ועלאא חליל, אשר קיבלו תשלום על מנת שיציגו מצג שווא בפני בוחני הנהיגה ויתחזו לנבחנים במהלך מבחני נהיגה מעשיים.

 

לאחר שנקבעו לנבחנים מועדים לטסטים, יצרו בני משפחת עבד אלחאק קשר עם המתחזים, חלקם תחת פסילה, ומסרו להם את המועד והמקום בו הם נדרשים לגשת לטסט. בני המשפחה דאגו להכין תעודות מזויפות, בהן הופיעו פרטיהם של הנבחנים עם תמונות המתחזים וסיפקו אותן למתחזים. בנוסף, בני המשפחה דאגו להעביר את פרטי הנבחנים למורי נהיגה הרשומים בערים שונות, בין היתר, נצרת, עפולה וחדרה. מורי הנהיגה רשמו את הנבחנים כתלמידיהם ופעלו לקבל מועדי טסטים עבורם בצפון הארץ. על מנת לשמר את מצג השווא נהגו לעיתים המתחזים להתחפש, בין היתר, חבשו פאות, הרכיבו משקפי ראייה או שמש, עטו כיסוי ראש ועוד. בחלק מהמקרים עברו המתחזים את הטסטים בשם הנבחנים בהצלחה ואלו קיבלו במרמה רישיון נהיגה על אף שלא ניגשו כלל למבחן טסט ואינם מורשים לנהוג. בחלק מהמקרים, לא עברו המתחזים את הטסט. הנבחנים שילמו לבני המשפחה סכומים של 4,000-10,000 שקלים ומתוך סכומים אלו שילמו בני המשפחה למתחזים סכומים של 500-2000 שקלים. במקרים בהם נכשלו המתחזים בטסטים, לא קיבלו תשלום עבור ההתחזות.

 

כמו כן, בני משפחת עבד אלחאק השתמשו בחשבון בנק הרשום על שם בתם מבלי שיהיו בעלי מעמד בחשבון, הם הפקידו בחשבון הבנק כספים מהמיזם העברייני ומעיסוקים שונים של בני המשפחה לצורך תפעול עסקים ולהוצאות הבית. בני המשפחה הפקידו בעצמם כספים לחשבון במזומן והשתמשו בבני משפחה ומכרים נוספים לצורך ביצוע ההפקדות. זאת למרות התראות שנשלחו אליהם מהבנק על השימוש החריג בחשבון.

 

כתבי האישום מייחסים לנאשמים, כל אחד על פי חלקו, ביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, סיוע לזיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף, התחזות כאדם אחר, זיוף רישיון או שימוש במרמה ברישיון, ניסיון קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות, נהיגה בזמן הפסילה או בניגוד לתנאים, ניסיון נהיגה בזמן הפסילה או בניגוד לתנאים, הלבנת הון ודיווח כוזב.

Comments


bottom of page