top of page

ביהמ"ש במסר חשוב: השתולל בתחנה המרכזית, תקף שוטרים ומאבטחים ונשלח ל-5 חודשי מאסרבית המשפט השלום בבאר שבע הרשיע את איגור קולטון על פי הודאתו בכתב האישום בעבירות של הפרעה לעובד ציבור והתנהגות פרועה במקום ציבורי.

 

בדצמבר 2020 בתחנה המרכזית בבאר שבע, עת ביקש המאבטח במקום מהנאשם להתרחק מעמדת הבידוק, החל הנאשם לגדפו ואמר "אני אשבור אותך".

 

הנאשם ניסה להתקדם לעמדת הבידוק במקום ונהדף ע"י ראש המשמרת וסייר נוסף, כשהם מבקשים ממנו לזוז כדי להכניס אנשים למקום.


למרות ניסיונותיו של המאבטח - הנאשם המשיך להתפרע ודחף מאבטחים נוספים. כאשר הוא ניסה להיכנס למקום ללא בדיקה. המאבטחים נאלצו להתעמת איתו ולהובילו למוקד הביטחון. שם המשיך להתפרע, לירוק לכיוון המאבטחים ולגדף אותם.

 

השופט אריה דורני דורון הדגיש את הרישום הפלילי הקודם של הנאשם, שכלל עבירות דומות. למרות הרשעות ועונשים דבר לא הרתיע אותו מלבצע שוב את אותן העבירות.

 

הנאשם הביע חרטה על מעשיו וטען כי חלף זמן מאז האירוע (כ-4 שנים) וביקש התחשבות מבית המשפט בשל העובדה שהוא מפרנס את עצמו ואת אימו ומשלם את כל הוצאות הבית.

 

השופט דורני דורון העביר מסרים ברורים ומרתיעים בכדי לאפשר לגורמי האכיפה ולעובדי הציבור לבצע עבודתם החיונית והכרחית באזורי בידוק או שמירה על שלום הציבור.

 

עוד אמר "במיוחד בעת הזו עת מתגבר הטרור ומבקש להתרחב בהשפעתה של המלחמה במיוחד, יש להרתיע הרבים מכל סטייה מציות מלא להוראות אוכפי החוק ושולחיו באזורי בידוק או שמירה על שלום הציבור. כל אנדרלמוסיה עלולה לשרת מפגעים, כל התלהמות מסיחה דעת. כל אפשרות להסחת דעת מתמשכת סיכון הרבים היא".


בית המשפט העביר מסר חשוב והחמיר עם עונשו של הנאשם בתקיפת מאבטחים, איומים והפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו.

 

סוף דבר:

השופט גזר על איגור קולטון 5 חודשי מאסר בפועל לריצוי בעבודות שירות, 6 חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 3,000  ₪

 


Comentários


bottom of page