top of page

התעלם מבנו וחויב לפצותו ב-1.2 מיליון שקל על הנזקים שגרם לאורך השניםבפסק דין שזכה לאחרונה לתשומת לב, חייב בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה גבר לפצות את בנו שנטש בכ-1.2 מיליון שקל. האב, שלא התגונן מפני התביעה, נקבע כי היה אחראי להתנהגותו הרשלנית כלפי בנו. השופטת שירלי שי קיבלה את התביעה במלואה.


תביעה זו נסובה סביב משפחה חרדית שבה ההורים התגרשו, והאב הקים משפחה חדשה. מגיל 7 חודשים התגורר הבן עם אמו בישראל בעוד האב מתגורר בחו"ל. מהטענות עולה כי האב התנכר ובחר לנטוש את בנו, תוך שהוא נהג כלפיו באכזריות. ביקורים לא סדירים של האב החריפו עוד יותר את תחושות הנטישה והחרדה של הילד.


באחד הביקורים הבודדים (בשבת) שערך הנתבע, נותר הבן לבדו במרתף חשוך בזמן שמשפחתו החדשה של האב ישנה למעלה. חוויה טראומטית זו הביאה לכך שהילד פיתח קשיי דיבור ופחד מחושך. האב סירב לאחר מכן לפגוש את בנו מגיל 9, וניתק כל קשר.


למרות שבמשך שנים הודר מהאירועים המשפחתיים של האב, הבן התמיד בחיפוש אחר מערכת יחסים עם אביו, והזמין אותו לבר המצווה והחתונה שלו. עם זאת, האב לא נכח באירועים המשמעותיים הללו, מה שהחריף את הצלקות הרגשיות שנגרמו לבנו.


התובע טוען באמצעות עו"ד אורית דרור הראל כי הזנחתו והיעדרו של אביו מחייו, יחד עם האכזבות והעלבונות שחווה ממנו, הותירו צלקות פסיכולוגיות עמוקות שטרם החלימו. הבן פיתח קשיי דיבור והפרעות אכילה, שדרשו טיפול פסיכולוגי כדי להתמודד עם חיי היומיום. יתרה מכך, היעדר דמות אב וקשיים כלכליים השפיעו על סיכוייו לנישואין, בעיקר בציבור החרדי.


למרות שהאב מתגורר מחוץ לישראל, הוגש לאב כתב התביעה פעמיים, אך המשלוחים חזרו. בהתפתחות מקבילה, עורך דינו של הבן קיבל פנייה מעורך דין אחר המייצג תיק בנסיבות זהות. עורך דינו של הבן, שזיהה את הקשר, סירב לקבל ייצוג זה. עם חוסר התגובה המתמשך של האב וריבוי הזדמנויות שניתנו לו, פסקה השופטת שירלי שי לטובת התובע, ונתנה פסק דין בהעדר הגנה.


השופטת שירלי שי מינתה מומחית רפואית אשר אישרה כי התובע סובל מתסמיני חרדה ודימוי עצמי נמוך, השלכות נפוצות של הורות מזניחה ונטישה של הורה. המומחה העריך 10% נכות, תוך שימת דגש על ההשפעה המתמשכת על חיי התובע.


לאחר הערכת הנזקים שנגרמו לבן, בסך 1,160,089 ₪, לרבות הפסדי השתכרות, פנסיה, הוצאות רפואיות וגורמים נוספים, פסקה השופטת שי לטובת התובע.


השופטת: "עצוב לומר כי ניתן לראות בהתעלמות הנתבע מהליך שהוגש כנגדו, המשך ישיר להתעלמותו מהתובע, בנו. התנהגותו של הנתבע, או נכון יותר, מחדליו של הנתבע כלפי התובע, בנו, בהתייחס לעובדה כי במקביל לנטישת התובע כאן, בנה משפחה חדשה הביא לעולם ילדים נוספים, להם דואג, בם מטפל ואיתם נמצא, ואף אינו מאפשר לתובע להכירם, יש בה כדי להוסיף תחושות קשות נוספות לתובע, כמו תחושת האפליה שתיאר, שיש בה במקרה קיצוני, לבדה, לגרום לנזק וכאב".


נוכח כל המקובץ לעיל, ובהתאם לפסיקה המפורטת, אני נעתרת לתביעה במלואה, ומורה לנתבע לשלם לתובע את הסך של 1,160,089 ₪".


הנתבע יישא בהוצאות התובע בסך של 25,000 ₪

 

 

 

Comments


bottom of page