top of page

ירושלים: דיון על ביטול רישיון לבתי ספר שבהם נמצאו תכנים מסיתיםדיון שנערך לאחרונה בבית המשפט המחוזי בירושלים עורר סערה בקרב בכירי משרד החינוך. המחלוקת התעוררה לאחר ששמעו את השופטת תמר בר אשר משווה בין בספרי הלימוד המשמשים במערכת החינוך הערבית לתכנים המצויים בתנ"ך.


טענת השופטת כי התנ"ך מכיל גם "תוכן קשה" עוררה ויכוח סוער, אם כי הדיון עצמו נותר מחוץ לפרוטוקול.


הדיון התקיים בבית המשפט המחוזי בירושלים, שם ערערו בתי הספר הפרטיים "איברהמיה" ו"אל-אימאן" במזרח ירושלים על החלטת משרד החינוך לשלול את רישיון המוסד שלהם. לאחר שנמצא כי בתי הספר הללו מלמדים תכנים המכילים חומר הסתה נגד מדינת ישראל.


במהלך הדיון אמרה השופטת תמר בר אשר לפי הנוכחים באולם, כי התנ"ך מכיל גם תכנים שיכולים להיחשב מסיתים. היא סיפקה דוגמאות כמו האמרה התנ"כית הידועה "תמחה זכר עמלק", וקטע במגילת אסתר כי על היהודים להרוג את הקמים עליהם.


כמה נוכחים במשרד החינוך היו המומים והחליפו מבטי תדהמה לשמע השוואת השופטת. חלק מהנוכחים בדיון שאלו את השופטת האם חומרי ההסתה נגד ישראל בחינוך הערבי דומים לאלה המצויים בתנ"ך.


מה שעוד חריג שחילופי הדברים לא נרשמו בפרוטוקול בית המשפט. כפי שאמר אחד הנוכחים, "השופטת נראתה שותקת לאורך כל הדיון לפי הפרוטוקול, אך למעשה היא דיברה רבות".


מקורבים לשופטת בר אשר הבהירו כי כוונתה הייתה הפוכה ממה שיוחס לה. המערערים בתיק הם שטענו כי בתנ"ך יש גם אמירות מסיתות. השופטת רק ציינה כי אמירות שהוצאו מהקשרן עלולות להוביל לאי הבנות, וציינה אירועים אחרונים בבית משפט בהאג.


תגובת דוברות הרשות השופטת: "השופטת לא אמרה כי בתנ"ך יש 'תכנים מסיתים'. זו היתה אמירה של בא כוח המערערים, ובתגובה לכך אמרה השופטת כי גם בתנ"ך יש דברים שניתן להוציא מהקשרם

Comments


bottom of page