top of page

רשות המסים: בעל חברה להתקנת פאנלים סולאריים נעצר בחשד לעבירות מסמאת: מגזין בית המשפט

רשות המסים חוקרת חשד לפיו בעל חברה להתקנת פאנלים סולאריים משך מיליוני שקלים מבלי ששילם מס. הוצאות החריגות הדליקו נורות אדומות ברשות ודחף לפתיחת החקירה.


רשות המסים חקירות חיפה והצפון, ניהלה חקירה סמויה ובהמשך גלוייה נגד הבעלים תושב מפוידיס, הבעלים חשוד במשיכת כספים מהחברה ועשיית שימוש אישי באותם כספים מבלי להצהיר על משיכת דיבידנד או משכורת.


על פי החשד, מאז שנת 2021 משך בעל החברה סכום כולל של כ-8 מיליון ₪, מבלי ששילם מס הכנסה בשיעור הקבוע בגין משיכת דיבידנד או משכורת. בכסף עשה בעל החברה שימוש לצרכים אישיים. בין היתר רכש באמצעותו רכבי יוקרה מסוג ב. מ. וו., מרצדס וגי'פ "רוביקון" ורשם אותם במאזן החברה.


על פי החשד, בעל החברה פעל בשתי שיטות שונות. במקרים מסוימים, רשם את הכספים שמשך מהחברה כחוב שלו כלפי החברה, ולאחר מכן קיזז את החוב באמצעות הצהרה לרשות המסים כי הוא פרע חובות של החברה כלפי ספקים מכספו האישי, למרות שחובות אלו נפרעו בפועל באמצעות צ'קים של החברה. במקרים אחרים, קיבל בעל החברה צ'קים דחויים מלקוחות, המיר אותם למזומן אצל נותן שירותים פיננסיים ולאחר מכן דיווח על הסכומים הללו כעל הכנסות של החברה.


ביום חמישי נעצר בעל העסק ע"י חוקרי רשות המסים. השופט (בצילום) אחסאן חלבי מבית המשפט השלום בחיפה שיחרר אותו בתנאים מגבילים . חקירתו של החשוד נמשכת במשרדי מע"מ ומס הכנסה. .

留言


bottom of page