top of page

תושבת בני עייש מואשמת בניכוי חשבוניות פיקטיביות והתחמקות מתשלום מסיםמאת: מגזין בית המשפט

מרווה ארמילאת, תושבת בני עייש, הייתה המנהלת של חברת "אמינאר מנפאוור" העוסקת במתן שירותי ניקיון כללי לבניינים. ארמיאלת מואשמת בניכוי חשבוניות פיקטיביות וניהול פנקסי חשבונות כוזבים. כך עולה מכתב אישום שהוגש לשופט יהודה ליבליין מבית המשפט השלום באשדוד.


כעולה מכתב האישום, הנאשמת קיבלה מסמכים הנחזים להיות חשבוניות מס על שמות עסקים שונים, מבלי שעסקים אלו עשו או התחייבו לבצע שירותים עבור חשבוניות אלו. מדובר ב-168 חשבוניות פיקטיביות, אשר סכומן עמד על 9.4 מיליון ₪, וערך המע"מ המגולם בהן עמד על 1.6 מיליון ₪. לצד זה, ארמילאת ניהלה פנקסי חשבונות כוזבים. כל זאת במטרה להקטין בכזב את תשלומי המע"מ של החברה.


רשות המסים מיוצגת בתיק ע"י עו"ד נופר חן מולאי מהמחלקה המשפטית מע"מ אשדוד, בעקבות חקירה של מחלקת ביקורת מע"מ אשדוד, בסיוע מחלקת חקירות מע"מ ירושלים

bottom of page