top of page

ביהמ"ש למשפחה: כונסת הנכסים תבעה 240 אלף שקל, כמה קבע השופט?בהליך משפטי שהתנהל לאחרונה בבית משפט לענייני משפחה בפני השופט יהורם שקד, עלתה על הפרק סוגיית שכר טרחה בין עורכות הדין לנתבעים. המקרה כלל ייצוג נפרד לכל צד.


ההליכים החלו בדצמבר 2022, אז מונו עורכות הדין ככונסות נכסים לדירת הנתבעים המשותפת בתל אביב. דוח שמאות העריך את שווי הדירה ב-10,000,000 ₪. אלא שהנתבעים טוענים כי קיבלו הצעה בסך 10,300,000 ₪ עבור הנכס.


בין הנתבעים הוחלט ונחתם הסכם הקובע כי הדירה לא תימכר. במקום זאת, צד אחד ימשיך להתגורר בדירה ולשלם דמי שכירות לצד השני, בין יתר היו הסכמים הקשורים בנכס.


לאור נסיבות אלו הגישו עורכות הדין באוגוסט 2023 בקשה לפסיקת שכר טרחתם. הם טענו כי השקיעו 60 שעות עבודה על התיק וביקשו לגבות מהנתבעים שכר טרחה בסך 2% מהשווי המוצע של 10,300,000 ₪ בתוספת מע"מ. אולם משסירבו הנתבעים לעמוד בתשלום זה, הובאה התביעה בפני בית המשפט.


בהחלטה מספטמבר 2023 מצא השופט כי תשובת הנתבעים נכונה והורה לעורכות הדין להגיש בקשה מתוקנת בהתאם לחוק. זה כלל מתן אסמכתאות ותצהיר. כמו כן, ביקש השופט לאשר האם שני הצדדים יסכימו שהשופט יקבע את שכר הטרחה על החומר הכלול בתיק בית המשפט.


השופט קבע כי העובדה שהנכס לא נמכר אין בה כדי לשלול את זכאותם של התובעים לתשלום עבור עבודתם וזמנם. הפיצוי ייקבע בהתאם לפעולות שביצע כונס הנכסים והיקף מעורבותם, בהתחשב בזמן שהושקע בפועל לעומת הזמן הסביר הנדרש לאותן פעולות.


סוף דבר

השופט שקל את כל הגורמים והתנהלות הצדדים המעורבים, הוא קבע בסופו של דבר כי על הנתבעים לשלם 35 אלף שקל לעורכות הדין.


תגובה 1

1 Comment


Guest
Jan 28

מה שמות הכונסות / התובעות את שכרן?

Like
bottom of page