top of page

הונאת החזרי מס: שישה חודשי עבודות שירות על עבירות בהיקף של מיליון שקלהשופט אבישי כהן (בצילום) מבית משפט השלום בבאר שבע גזר לאחרונה עונש על אב ובנו שהורשעו בעבירות מס בהיקף של יותר ממיליון שקלים. השניים דיווחו מידע כוזב על הוצאות דלק בחברה, מה שהוביל להפסד משמעותי למדינה.


בית המשפט לקח בחשבון גורמים שונים, כמו בעיות רפואיות של האב, עבר פלילי נקי של הנאשמים, הבעת חרטה והחזר מלא של המסים.


האב, בעל חברה המתמחה בעבודות עפר ובנייה, הקים את העסק בשנת 1996, ובנו שעבד בחברה כשכיר. בין אוגוסט 2018 לדצמבר 2020 הגישו הנתבעים 16 דוחות תקופתיים המבקשים החזרי מס על מס הבלו הדלק בסך של 1,055,487 ₪. מבלי שסיפקו  מסמכים התומכים בבקשתם להחזר כנדרש על פי חוק.


במסגרת הסדר טיעון הודו הנאשמים והורשעו ב-16 עבירות לפי סעיף 26(א) לחוק הבלו. במסגרת ההסדר הוסכם כי עונשו של האב יוגבל ל-6 חודשי מאסר, לרבות בדרך של עבודות שירות, בעוד עונש הבן לא יעלה על 10 חודשים בכלא.


במהלך הטיעונים לעונש, הדגישה המדינה, המיוצגת על ידי עו"ד רחלי אוחנה, את הנזק המשמעותי שנגרם לקופת המדינה עקב עבירות הנאשמים. נציגת הפרקליטות דחקה להטיל על החברה קנס כספי משמעותי בנוסף עונשים כבדים לאב והבן.


מנגד, טענה ההגנה כי קיימות נסיבות מקלות המצדיקות ענישה הצופה פני עתיד לנאשמים. הסנגור טען כי השכלתו המצומצמת של הבן והבנתו בעבירות הנ"ל. עוד הדגישו כי החברה פרנסה יותר מ-50 משפחות והדגישו את החרטה, הודו במיוחס להם, ופעלו מיד על החזר המסים.


בפסיקתו קבע השופט אבישי כהן בחשיבות קשה עם עברייני מס ומתן עונשים מרתיעים. אולם, בהתחשב במצבו הרפואי המורכב של האב, בהיעדר רישום פלילי קודם לשני הנאשמים ובמאמציהם המשותפים לתיקון המצב, ראה השופט כהן עונש ראוי בעבודות שירות.


סוף דבר: השופט דחה את בקשת ההגנה והסתפק בענישה עתידית בלבד, תוך שימת דגש על הצורך להרתיע עברייני מס פוטנציאליים. כתוצאה מכך נגזרו על האב שישה חודשי עבודות שירות, ואילו הבן קיבל תשעה חודשים.


על שני הנאשמים נגזרו עונשי מאסר על תנאי, קנס של 30 אלף שקל כל אחד, והתחייבו להימנע מביצוע עבירות דומות במשך שנתיים. כמו כן, הוטל על החברה קנס של 10,000 שקל. 


コメント


bottom of page