top of page

השופט יוסף אלרון: 28 חודשי מאסר לסיוע בסחיטה, עונש מקל - המערער עבר עבירה חמורה וצריך להיענש בחומרה


עונש של 28 חודשי מאסר בפועל למי שהיה מעורב בסחיטה על-רקע מיני הוא עונש מקל - אומר (4.10.23) שופטי בית המשפט העליון, הוא חוזר על הפסיקה העקבית של העליון, ולפיה יש להחמיר בענישה בעבירות סחיטה.


השופטים יצחק עמית, יוסף אלרון ואלכס שטיין דחו את ערעורו של דניאל מהרי, אשר הודה שסייע לאישה מסוימת לסחוט גבר לאחר שתיעדה אותו במצבים אינטימיים במסגרת שיחותיהם בצ'אט מקוון. מהרי סייע לאישה לגבות את הסכום שסחטה - קרוב ל-6,000 שקל. מהרי הודה בסיוע לסחיטה באיומים ובסיוע לנסיון סחיטה באיומים, במסגרת הסדר טיעון שלא כלל הסכמה על העונש.


בית המשפט המחוזי בירושלים (השופטת תמר בר-אשר) גזרה עליו שנתיים מאסר והפעיל מאסר על תנאי של עשרה חודשים שהיה תלוי ועומד נגדו - אך רק ארבעה חודשים במצטבר ואת היתרה בחופף. כאמור, עונשו הכולל של מהרי נקבע על 28 חודשי מאסר. עברו הפלילי של מהרי כולל סחיטה באיומים, עבירות רכוש, אלימות ועוד.


השופטים מדגישים, כי בית המשפט העליון עמד פעמים רבות על החומרה המופלגת של עבירת הסחיטה וקבע שיש להחמיר בענישה עליה. "ענישה כאמור צריכה להעביר מסר חד וברור לציבור, כי הסוחטים באיומים ישלמו על מעשיהם בדרך של שלילת חרותם לתקופה ארוכה - זאת, לא רק מטעמי הלימה והרתעת הרבים, אלא גם כדי לעודד את קורבנות הסחיטה לשבור את 'קשר השתיקה' שנכפה עליהם ולפנות, מבלי להסס, לרשויות אכיפת החוק על-מנת לשים קץ לסחיטה בה הם נתונים".


השופטים מוסיפים: "חומרתה היתרה של עבירה כאמור נובעת גם מקיומו של 'קשר שתיקה' אשר נכפה על נפגעי העבירה, ואשר מונע מהם לפנות לעזרתן של רשויות אכיפת החוק מחשש למימוש איומי הסחיטה. חשש זה הולך ומתעצם כאשר האיום שבבסיס הסחיטה כורך בתוכו את חשיפת המידע האינטימי, בעל אופי מיני, אודות קורבן הסחיטה - מידע שפרסומו ברבים עלול לבייש את הקורבן, להשפילו לנגד עיני הבריות וכן לפגוע בצנעת הפרט ובאוטונומיה האישית שלו".


בעניינו של מהרי קבעו השופטים יצחק עמית, יוסף אלרון ואלכס שטיין: "אין אפוא צל של ספק בכך שהמערער עבר עבירה חמורה וצריך להיענש בחומרה. מנקודת ראות זו, אין לי אלא לומר כי העונש שהושת על המערער אינו חמור כלל ועיקר, ולטעמי אף נוטה לקולא, בהתחשב בכך שבית משפט קמא הפעיל חלק ניכר מהמאסר על-תנאי שהיה תלוי ועומד נגד המערער בחופף עם המאסר שהשית על המערער בגין העבירות בהן מצאוֹ אשם".

באדיבות יואב יצחק אתר: News1


עוד בחדשות:
Comentarios


bottom of page