top of page

שני עובדים לשעבר במעון ראש הממשלה, העלו טענות קשות בנוגע לעבודתם אך קיבלו שכר גבוה מזה שהיו זכאים


לאחרונה הגישה נציבות שירות המדינה לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים כתב הגנה בתגובה לטענות העובדים לשעבר, אופיר נאור ויאיר יצחקי, הטוענים להתעללות ולנהלי עבודה בלתי הוגנים במהלך שהותם במעון ראש הממשלה. . הנציבות טוענת כי לא רק שהטענות הועלו באופן כללי, אלא גם ששני העובדים קיבלו שכר גבוה ממה שהגיעו להם.


נאור ויצחקי, הועסקו במעון כעוזרי תפעול בשנים 2015-2021, ולפי כתב התביעה שהניחו התובעים על שולחנה של השופטת שרה ברוינר ישרודה, הם דורשים פיצוי של למעלה מ-300 אלף שקל כל אחד. בנוסף, הם טוענים כי זכויותיהם נשללו ודורשים וכי יש להחיל עליהם בדיעבד את חוק שעות עבודה ומנוחה.


אולם לפי נתוני נציבות שירות המדינה (נש"מ), המשכורות שקיבלו נאור ויצחקי היו למעשה גבוהות ממה שהיו משתכרים לו היו מועסקים בדרגה נמוכה יותר או בחוזה מיוחד. נש"מ טוענת כי גם אם התביעה הייתה מתקבלת בהיבט זה, המדינה לא הייתה חייבת להם דבר בשל תנאי העסקה הנוחים מהם נהנו.


יתרה מכך, נש"מ מדגישה כי התביעות הוגשו באיחור ומבקרת את חוסר הספציפיות בטענות שהעלו נאור ויצחקי לגבי הטרדה לכאורה, הטרדה ויחס פוגעני. הנציבות טוענת כי ללא פרטים קונקרטיים, יש לדחות טענות אלו. עוד הם מציינים כי אין זו הפעם הראשונה בה מוגשות תביעות מסוג זה, וטוען כי באחריותם של התובעים היה להעלות את חששותיהם במועד ולספק רשימה ברורה של אירועים. בנוסף, בנציבות מדגישים כי הסכמי הסודיות שנאור ויצחקי טוענים כי חתמו עליהם לא נכללו בטענותיהם, מה שמעורר ספקות לגבי תקפות טיעוניהם.


אמנם חשוב לקחת בחשבון את כל הצדדים של הסיפור, אבל כתב ההגנה שהגישה נציבות שירות המדינה מותיר כמה שאלות ללא מענה. הטענה כי נאור ויצחקי קיבלו משכורות גבוהות יותר ממה שהגיעו להן מעלה חשש לשקיפות ואחריות בהליך הגיוס במעון ראש הממשלה. אם זה נכון, זה יכול להצביע על פגם במערכת.

עם זאת, גם חוסר הספציפיות בטענות שהעלו נאור ויצחקי לגבי התעללותם לכאורה, מעורר דאגה. לא ברור כלפי מי מעלים יצחקי ונאור את טענותיהם באשר להתעמרות, התנכלות והעסקה פוגענית. השניים אינם מציינים באופן מפורש אירועים קונקרטיים.עוד בחדשות:Comments


bottom of page