top of page

סודות הירושה: כל המידע אודות בקשות בנושא צוואות בלחיצת כפתורמאת: עו"ד עדי אלבוים

בתחום ניהול העיזבון, צוואה וירושה – יש תפקיד מכריע בהבטחת העברה חלקה של נכסים ליורשים החוקיים. עם זאת, המסגרת המשפטית הנוכחית חסרה פיקוח יעיל, המאפשר לאנשים להשתמש בהליך זה לרעה.


שירות מקוון חדש באתר האינטרנט של הרשם לענייני ירושה מאפשר להירשם לשירות התראות שיסייע בהתמודדות עם התופעה בתחום ומדווח לך בזמן אמת אם מישהו מנסה לגנוב לך את הירושה .


על פי החוק, יחיד המבקש צו קיום צוואה ליידע את כל היורשים הפוטנציאליים – הקרובים הזכאים לרשת בהיעדר צוואה. דרישה זו נועדה לספק שקיפות בנושא של צווים היוצאים תחת ידו של הרשם ולהגן על זכויותיהם של מי שעשויים להיות להם תביעה לגיטימית לעיזבון.


עם זאת, היעדר פיקוח יעיל מאפשר לחלק מהאנשים לנצל את התהליך הזה לרווח אישי. בהיעדר פיקוח מתאים, אנשים המבקשים צווי קיום צוואה מנצלים זאת לרעה.


נוהג זה יוצר יתרון לא הוגן למבקש, ועלול לשלול מאחרים את הירושה החוקית שלהם. יתרה מכך, היא גורמת לפגיעה בתדמית הרשות ובאמינותה.


לאחרונה ננקטו צעדים לטיפול בסוגיית השימוש לרעה במידע בצווי צוואה. עד לאחרונה, מידע על יישומים כאלה פורסם בעיתונים, שהוכח כלא יעיל ומוגבל. כתוצאה מכך, הרשם לענייני ירושה הציג שירות מקוון חדש באתר האינטרנט כדי לשפר את השקיפות ולספק הודעות בזמן ליורשים פוטנציאליים ע"י הקשת תעודת זהות של המנוח. מומלץ להיכנס לאתר בכל כמה ימים, מפני שמועד להגשת התנגדות הוא בתוך שבועיים.


השירות המקוון החדש שהושק מציע ליורשים פוטנציאליים את האפשרות להירשם לשירות התראה. שירות זה מודיע לנרשמים כאשר מישהו מבקש צו קיום צוואה או צו ירושה הקשור לעיזבון של אדם קרוב אליהם. על ידי הזנת הפרטים האישיים ומספר תעודת הזהות של האדם עליו הם מעוניינים לקבל הודעות, יורשים פוטנציאליים יכולים להישאר מעודכנים לגבי כל בקשה הנוגעת אליהם.


השירות תקף לחצי שנה ואינו מחייב את הנרשמים לציין את קרבתם לאדם או האם הם עדיין בחיים. הכנסת שירות ההתראה המקוון באתר רשם הירושה "איתור בקשות" מהווה צעד משמעותי לקראת הבטחת שקיפות ואחריות בצווי צוואה. על ידי מתן אפשרות ליורשים פוטנציאליים להשתתף באופן פעיל בתהליך ולקבל מידע בזמן ולהגן על זכויותיהם. ניתן להקיש את תעודת הזהות של המוריש, ולקבל מידע אודות בקשות שהוגשו בדבר הורשה.


בנוסף, זהשירות החדש פועל כאמצעי מרתיע מפני שימוש לרעה במידע, ומרתיע את הפונים מלהזניח את חובתם ליידע את היורשים הפוטנציאליים. תופעה של שימוש לרעה במידע בצווי צוואה מזיקות בתחום הירושה. עם זאת, המאמצים האחרונים לטפל בבעיה זו באמצעות הכנסת שירות התראה מקוון מחויבות שיפור השקיפות.


לינק לאתר רשם הירושה:

 

 

Comments


bottom of page