top of page

חוסר אשמה: תיק החקירה נגד מנכ"ל תנובה לשעבר בפרשת השחיתות נסגרתיק החקירה נגד מנכ"ל תנובה לשעבר אייל מליס בפרשת השחיתות במשרד הבריאות נסגר מחוסר אשמה. תוצאה מרשימה אודות עבודה אינטנסיבית והליכים משפטיים של עו"ד איריס ניב סבאג.


ביוני 2021 נחקר מליס בבחשד למעורבות בפרשת שחיתות הקשורה לעוזריו של שר הבריאות לשעבר, יעקב ליצמן. התיק התרכז סביב חשד להעברת כספים מחברת תנובה, באמצעות תרומות לעמותות הקשורות לחסידות גור ולמוטי בבצ'יק, עוזרו הבכיר של ליצמן.


אחת הטענות המרכזיות נגד מליס הייתה מעורבותו לכאורה בהקלת העברת הכספים בניסיון לרכך את הנזק שגרמה הרפורמה בסימון המוצרים.


בעקבות חקירתו של מליס התנהלה חקירה נרחבת במשטרה, שהחלה כפעולה סמויה בשנת 2017 ועברה לחקירה גלויה ביוני 2021. החקירה נועדה לאסוף ראיות ולקבוע את היקף מעורבותו של מליס בפרשת השחיתות .


לאחר בדיקה מעמיקה של חומר הראיות, סיימה המשטרה את חקירתה ביולי 2022. לאחר מכן הועבר התיק למחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.


עם זאת, לאחר בחינה מדוקדקת של הממצאים, תיק החקירה נגד אייל מליס נסגר כעת מחוסר אשמה. תוצאה זו מעידה על כך שהראיות שנאספו במהלך החקירה לא סיפקו עילה מספקת להגשת כתב אישום נגד מליס.


סגירת תיק החקירה מביאה לסיומה תקופה סוערת של אייל מליס ותנובה.


עו"ד איריס ניב סבאג ועו"ד אבנר שמלה ממשרד שינמן - נגב ניב, שמייצגים את אייל מליס, מסרו: "אנו מברכים על החלטת הפרקליטות לסגור את התיק בעניינו של אייל מליס בעילה של חוסר אשמה. לכל אורך הדרך מליס שיתף פעולה עם החקירה ואנו שמחים שבסופו של דבר התברר, כפי שסברנו מלכתחילה, כי הוא לא עבר עבירה פלילית וכי לא נפל רבב במעשיו".

Comments


bottom of page