top of page

השופט ביטל הרשעה: "יש להישמר ממצב בו הרשות תשמש כלי לחיסול חשבונות בין שכנים"בית המשפט המחוזי ביטל הרשעתו של תושב תל אביב שסגר מרפסת ללא היתר. השופט ציון קאפח קבע כי מדובר במקרה מובהק של אכיפה בררנית.


התושב, מתגורר ברחוב טיומקין בתל אביב, הודה בסגירת מרפסת בשטח של 4.5 מ"ר ללא קבלת ההיתר הנדרש, ובכך עבר על חוק התכנון והבנייה.


בעקבות הודאתו של התושב, בית המשפט לעניינים מקומיים הרשיע אותו והטיל עליו קנס של 7,500 שקל. בתגובה הנתבע ערער בטענה שהמרפסת נסגרה עוד לפני שאביו רכש את הדירה, וכי לפחות 40 בעלי דירות באזור סגרו מרפסות בדומה ללא היתר, ולא ננקטו נגדם צעדים משפטיים, ולכן נפגע עיקרון השוויון.


העירייה החליטה להגיש כתב אישום על פי שלושה קריטריונים: היעדר היתר, עדכניות העבירה בתוך תקופה של 5 שנים וקיום תלונה. עוד טענה העירייה כי מרבית המרפסות המדוברות חרגו מתנאי ההתיישנות, ולא הוגשו נגדן תלונות.


השופט ציון קאפח קבע כי מדובר במקרה מובהק של אכיפה בררנית, מאחר שמרפסות נסגרו ללא היתר וללא כתב אישום. "אדם מן היישוב המודע לפרטי המקרה אינו יכול שלא להתקומם נגד התחושה החריפה של אי־צדק, שעה שעשרות מרפסות אשר נבנו ללא היתר נותרות על תילן, רק משום שלא התקבל דיווח על אודות בנייתן".


מתוך הכרה בנסיבות אלו, קבע השופט קאפח כי ניתן להימנע מהרשעה תוך הטלת חובה על התושב להימנע מביצוע עבירות מסוג זה בעתיד. כמו כן, ביצוע צו ההריסה נדחה לסוף שנת 2025, מה שמאפשר לתושב מספיק זמן לקבל את ההיתר הנדרש.


עוד הוסיף השופט קאפח: "מתוך הבנת מצוקת כוח־האדם של הרשות, יש להישמר ממצב בו הרשות תשמש כלי, שלא מדעת, ל'חיסול חשבונות' בין שכנים".


Comentarios


bottom of page