top of page

השופטת צדיק: אמירות בודדות לא יכולות להיחשב כהתעמרות בעבודהביה"ד בתל אביב קיבל לאחרונה החלטה לדחות תביעה שהגישה עובדת ניקיון לשעבר בבית החולים אסף הרופא. התביעה, שהוגשה נגד ביה"ח, ביקשה פיצוי כספי בגין התעמרות לכאורה בעבודה. סגנית הנשיאה רוית צדיק קבעה כי למרות ששני האירועים שעליהם הצביע התובעת ראויים לגינוי, אין בהם ביסוס טענת הטרדה על רקע התנהלות פוגענית.


התובעת עבדה כעובדת ניקיון במחלקת יולדות ומחלקת נשים בבית החולים אסף הרופא במשך כעשור. לאחר שהתקבלה לעבודה כעובדת מדינה, הסתיימה העסקתה עקב חיכוכים עם הממונה עליה. באוגוסט 2020 הגישה העובדת תביעה לפיצוי כספי בגין התעמרות.


העובדת טענה כי בתקופת הבחירות לוועד העובדים, הממונה עליה גילתה כלפיה התנהגות בלתי הולמת. היא טענה שהממונה עליה איימה עליה "שתיזהר ממנה",  כינתה אותה "אוזבקית" ורמזה שעליה להצביע לפי רצון הממונים עליה. המדינה הודתה כי דברי המפקח אינם מקובלים וטופלו במישור המשמעתי. עם זאת, הם טענו כי אירועים אלו אינם מהווים התנהגות בלתי הולמת כשלעצמם.


סגנית הנשיאה השופטת רוית צדיק הסכימה עם עמדת המדינה וקבעה כי אמנם אמירות המפקחת אינן ראויות ואין להן מקום בסביבת העבודה, אך לא קבעו דפוס של התעמרות.


השופטת צדיק הדגישה כי האירועים הופנו כלפי התובעת בשתי הזדמנויות נפרדות ואינם מהווים אירוע מתמשך של התעללות. בנוסף, נמצא שגם התובעת תרמה לחיכוכים בין השתיים. כך למשל, באחד המקרים אמרה התובעת למנהלת "שקט, שקט, גם אני לא עובדת אצלכם. מה את משלמת מהכיס?"


עוד קבעה השופטת צדיק כי התובעת תרמה לחיכוך בינה לבין הממונה. כדוגמה הובאו דבריו של התובע למנהל, המפקפקים בסמכותם. השופטת ציינה כי רצונה של התובעת להמשיך לעבוד תחת המפקחת ה"פוגענית" באותה מחלקה, למרות שהוצעה לה לעבור למחלקה אחרת עם ממונה אחר, סותר את טענתה להיותה נתונה להתעמרות, ואולם, בחינת התמונה במלואה מראה שבמקרים אחרים גילתה הממונה יחס הולם ומתחשב כלפי התובעת.


השופטת רוית צדיק: "לאור התוצאה אליה הגענו, דין התביעה להידחות במלואה, תישא התובעת בהוצאות הנתבעת בסך של 7,500 ₪ , אשר ישולמו תוך 30 יום מהיום. נציין כי אנו ערים לפער בין הסכום הנתבע לבין סכום ההוצאות אולם, לפנים משורת הדין ומתוך התחשבות בתובעת נפסקו הוצאות ברף נמוך".


עו"ד עדי אלבוים, מומחה לדיני עבודה, שיבח את הפסיקה והדגיש, הפסיקה של כב׳ הש׳ צדיק מביאה לידי איזון ראוי בין ׳מגיפת תביעות׳ ההתעמרות לה אנו עדים בשנים האחרונות לבין המציאות התעסוקתית המורכבת בחיי היומיום, עימה נאלצים להתמודד מעסיקים או מנהלים.

Comments


bottom of page