top of page

עו"ד חורש: ביהמ"ש ביטל אישום ברשלנות נגד נהג - שנה לאחר ההרשעה


בתפנית מפתיעה, בוטל באופן יוצא דופן אישום בגין פגיעה בהולך רגל ורשלנות כלפי נהג. למעלה משנה לאחר שהודה והורשע, הגיש הנאשם בהצלחה ערעור וביקש לחזור בו מהודאתו. בית המשפט המחוזי הורה בסופו של דבר על ניהול התיק מחדש, ובעקבות כך החליטה המדינה לבטל את כתב האישום - ולסגור את התיק שמקורו בשנת 2020 בבית המשפט לתעבורה בבית ים בעקבות תאונה בערב הסילבסטר בתל אביב.


כתב האישום שהוגש נגד הנהג כלל אישומים בגין פגיעה בהולך רגל והפקרתו, נהיגה ללא ביטוח ועזיבת מקום התאונה ללא מסירת פרטים. ראיות מרכזיות שהוצגו במהלך המשפט כללו קטעי וידאו המתעדים לכאורה את רגעי התאונה.


בתחילה הכחיש הנאשם את הטענות, הודה בסופו של דבר בעובדות המפורטות בכתב האישום, מה שהוביל להרשעתו במסגרת הסדר טיעון. אלא ששנה לאחר מכן, ועשרה ימים בלבד לפני מתן גזר הדין, ביקש הנאשם להתייעץ עם עו"ד עופר חורש, כדי לחזור בו מהודאתו ולהיאבק על חפותו. אך, בית המשפט לתעבורה דחה את הבקשה, מה שגרם לעו"ד חורש להמליץ לנהג על ערעור לבית המשפט המחוזי.


במהלך הדיון ציטט עורך הדין פסק דין המתיר חזרה מהודאה לפני מתן גזר הדין. הוא טען כי קיימת עילה לזיכוי שכן מלבד הודאתו של הנאשם, חומר הראיות בסרטון אינו חד משמעי והאם בכלל הנאשם פגע בהולך הרגל בפועל. עוד הוסיף עורך הדין, כי ייתכן שהולך הרגל מעד עקב נפילה של מישהו אחר לעברו בתוך הסצנה הצפופה המתוארת בסרטון ביום הסילבסטר.


עם זאת, התובע הדגיש כי הנאשם הודיע ​​בעבר לבית המשפט על הודאתו ואחריותו המלאה לתאונה. כמו כן, טען התובע כי על פי החוק ניתן לבטל הודאה רק "מטעמים מיוחדים שיירשמו", והתיק הנדון נעדר הצדקות כאלה.


בניגוד לטענת התובע, בית המשפט המחוזי, התייחס לפסק דין המצביע על כך שטעמים מיוחדים אינם צריכים להשפיע במידה ניכרת על ההחלטה להתיר חזרה מהודאה לפני מתן גזר הדין. בהתחשב בהכחשתו העקבית של הנאשם לאורך רוב ההליך המשפטי ואי שביעות רצונו מהודאתו שלו, השופט הגיע למסקנה כי הראיות שהוצגו בפניו אינן מבססות את אשמתו של הנאשם.


השופט הדגיש את חוסר הבהירות בראיות הווידאו, שלא הצליחו לתמוך בטענת הקורבן להיפגע ולא חשפו סימנים כלשהם על רכבו של הנאשם. יתרה מכך, לא היו עדי ראייה אובייקטיביים זמינים שיעידו על נסיבות התאונה. כמו כן, השופט ציין את התיאוריה של עורך הדין, המצביע על כך שייתכן והולך הרגל נפל עקב נוכחות של אדם שיכור בערב חג הסילבסטר.


על בסיס שיקולים אלה החליט השופט לבטל את הודעתו ופסק דינו של הנאשם, והורה לדון מחדש בתיק בבית המשפט לתעבורה. בהמשך, ביקשה המאשימה לבטל את כתב האישום נגד הנהג, אשר ניתן על ידי השופטת. עקב כך התיק נגד הנאשם נסגר.


עו"ד חורש מוסיף, "ההחלטה להתיר את משיכת ההודאה לפני מתן גזר הדין, יחד עם היעדר ראיות הביאו לביטול כתב האישום ולסגירת התיק. מקרה זה משמש תזכורת לכך שמערכת המשפט שואפת לשמור על הצדק והבטחת הליכים הוגנים".

Comments


bottom of page