top of page

קיבוץ ניר עם ושיכון ובינוי נגד מגבלות על פרויקט חשמל סולארי


מאת: מגזין בית המשפט,

קבוצת שיכון ובינוי וקיבוץ ניר עם שליד שדרות הגישו יחד עתירה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. הסכסוך המחשמל, כעת על שולחנו של השופט המחוזי גד גדעון.


העוטרים מבקשים לבטל החלטת בית המשפט לעניינים מנהליים - בעניין הליך היתר הבנייה להקמת מתקן סולארי בקיבוץ ניר עם. הפרויקט, המשתרע על פני 182 דונם ומייצר הספק של 16 מגה וואט, עומד בפני עיכובים והגבלות פוטנציאליות שמטילה הוועדה לפי סעיף 78 לחוק התכנון והבנייה.


בחמש השנים האחרונות, הן קבוצת שיכון ובינוי והן בקיבוץ ניר עם עמלו במרץ על פיתוח מתקן סולארי ללא כל התנגדות מצד גורמים הנוגעים בדבר. הפרויקט, שמטרתו ניצול אנרגיה מתחדשת, מתקדם בהתמדה עד לבקשה האחרונה שהוגשה בית המשפט לעניינים מנהליים. החלטת הוועדה להטיל מגבלות על היתר בנייה שכבר ניתן, עוררה פעמוני אזעקה בפני העותרים.


העותרים טוענים כי למשרד האמצעים הטכנולוגיים (הותמ"ל) אין סמכות להטיל מגבלות נוספות על היתר בניה שאושר בעבר. הם טוענים שפעולות כאלה עלולות לסכן את הפרויקט כולו, ולהוביל להפסדים כספיים משמעותיים. עמידה בלוחות הזמנים המחמירים שקבעה רשות החשמל היא חיונית, שכן כל עיכוב בהשלמת הפרויקט עלול לגרום להפסדי הכנסות בהיקף של מיליוני שקלים.


כמו כן, שו"ב וניר עם מבקשים לדון בדחיפות בעתירה, בשל מצב המלחמה ומיקומו של הקיבוץ בעוטף עזה. ומדגישים שראשית, מצב המלחמה המתמשך באזור הופך את זה אפילו יותר הכרחי לזרז את התהליך. שנית, מיקומו של קיבוץ ניר עם בסמיכות לרצועת עזה מחייב פעולה מהירה להבטחת כדאיות הפרויקט ובטיחות תושבי הקיבוץ.


העתירה המשותפת שהגישו קבוצת שיכון ובינוי וקיבוץ ניר עם שליד שדרות מבקשת לבטל את החלטת בית המשפט לעניינים מנהליים, אשר הטילה מגבלות על היתר הבנייה של המתקן הסולארי בקיבוץ. מסבירים דחיפות העניין, יחד עם ההפסדים הכספיים הפוטנציאליים וחשיבותו של הפרויקט באזור, מחייבים בדיקה מהירה של בית המשפט המחוזי בבאר שבע.

Comments


bottom of page