top of page

השופטת נאות-פרי: תמיכה בחמאס ובטרור מחייבת מעצר עד תום ההליכים


הבעת תמיכה בחמאס ברשתות החברתיות במהלך המלחמה הנוכחית נחשבה כיוצרת סכנה "ברורה, גבוהה ומיוחדת" כך קובעת שופטת בית המשפט המחוזי בחיפה, תמר נאות-פרי.


לדברי נאות-פרי, הסכנה ניכרת בשל ההסתה והתמיכה בטרור שלא ניתן לפרש בדרך אחרת. עוד הדגישה השופטת כי להשלכות של פרסומים מסוג זה יש השפעה משמעותית על הציבור, שכן מהות העבירה בהסתה, עידוד והבעת תמיכה. סכנה זו נובעת מהעובדה שפרסומים אלו עלולים להגיע לאנשים שעלולים לפעול למען אידיאולוגיות קיצוניות אלו.


השופטת נאות-פרי, הדגישה את חשיבות העיתוי בתיק זה, וקבעה כי הפשעים שבוצעו מגלמים רמת סכנה גבוהה במיוחד בעת סכסוך. "נוכח השעה. מדובר בעבירות שמגלמות מסוכנות בעוצמה גבוהה גם בימים של שגרה (ואני תוהה אם בכל הנוגע למאבק בטרור יש בישראל אי-פעם 'שגרה'), קל וחומר בימים אלו. מסוכנות אינה נבחנת בחלל ריק אלא קשורה למציאות הסביבתית ולנסיבות שבהן היא בוצעה, הן מבחינת העושה והן מבחינת המעשה והשלכותיו".


וואליד עזאם, שהוגש נגדו כתב אישום בעקבות שבעה פרסומים שבהם הזדהה עם חמאס וקרא לפעולות טרור, ערער על מעצרו עד תום ההליכים. עם זאת, נאות-פרי דחתה את ערעורו וציינה את העיתוי כגורם מכריע שמעצים את המסוכנות שבמעשיו.


השופטת הדגישה כי פרסומים אלו מופצים בקלות וכוללים הצהרות ישירות, מה שמחמיר עוד יותר את הנזק הפוטנציאלי שנגרם.


השופטת גם ציינה את החשש במסוכנותו של עזאם אם תישקל חלופת מעצר. היא הדגישה את מצב המלחמה המתמשך ואת הפוטנציאל של כל ניצוץ להצית עימות נוסף. נאות-פרי הדגישה את הקלות והמהירות שבה ניתן לבצע פשעים אלו.


עוד אומרת נאות-פרי, כי לא ניתן לאיין את מסוכנותו של עזאם בחלופת המעצר שהציע, "בהינתן שאנו נמצאים במלחמה קשה ואכזרית וכל ניצוץ עלול להצית שריפה, כאשר ביצוען של עבירות כגון אלו פשוט ומהיר, כאשר עיני רבים נשואות למדיה החברתית וכאשר כל פרסום מהדהד גם הרבה לאחר שפורסם". זאת, במיוחד כאשר מדובר כאמור בשבעה פרסומים בוטים, שאחד מהם כולל "זלזול בוטה, מצמרר ומחליא בחללים המכונים 'התינוקות הציוניים'".


לסיכום, הבעת תמיכה בחמאס ברשתות החברתיות במהלך המלחמה הנוכחית נחשבה כסכנה משמעותית - אומרת השופטת המוערכת תמר נאות-פרי, והדגישה את רמת הסכנה הברורה, הגבוהה והכרוכה בפעולות כאלה, במיוחד בתקופות של סכסוך.

Comments


bottom of page