top of page

ביהמ"ש המחוזי: ביקש לקבל נתחים מחברת אסיליון אחרי 3 שנים - ונדחה


מייסדי חברת אסיליון הנסחרת בבורסה נתבעו על ידי מרק ברגר, עמו שיתפו פעולה בתחילת הדרך. ברגר טען כי הוא זכאי ל־30% ממניות החברה בהיותו שותף. ביהמ"ש דחה את התביעה.


בית המשפט המחוזי בלוד דחה בשבוע שעבר תביעה של אדם שטען שהוא זכאי ל־30% מחברת אסיליון, העוסקת במערכי תחבורה בערים, שהונפקה בשנת 2021 בשווי של 1.3 מיליארד שקל. במסגרת התביעה שהוגשה ביוני 2021 טען מרק ברגר נגד מייסדי החברה, אילן ויצמן ואורן דרור, כי הוא זכאי ל־30% מזכויותיהם. ברגר טען כי אף שאין הסכם שותפות, הוא אחד משלושת השותפים המייסדים של החברה, לאחר שב־2017 החל לשתף פעולה עם השניים.


השופט הבכיר יעקב שפסר בחן אם התקיימו יחסי שותפות וציין כי אין מבחן יחיד לכך בחוק. ברגר טען שגם ללא הסכם בכתב, יש סימנים שמצביעים על היחסים: הצגתם כשותפים, התחשבנות בהוצאות, הודאות של השותפים בשותפות, והעובדה שלא קיבל שכר על עבודתו.


שפסר קבע כי הסכימו לבחון שיתוף פעולה עם ברגר לתקופת ניסיון, וכי העובדה שהציגו עצמם כלפי צדדים שלישיים כ"שותפים" אינה מספיקה, כשלעצמה, כדי ללמד על כינון שותפות משפטית ביניהם. ויצמן ודרור טענו כי הדבר נעשה לצורכי שיווק. גם היעדר שכר על עבודתו לא מספיקה כדי ללמד על כך וגם חלוקת ההוצאות בתקופת הניסיון, כי היו לכך הסברים.


השופט ציין כי תובע המבקש לקבל מניות בחברה כשלוש שנים לאחר סיום היחסים עם הנתבעים, שפעלו והשקיעו בפיתוח החברה, מהווה התנהלות בחוסר תום לב עד כדי שימוש לרעה בהליכי משפט. ברגר חויב לשלם 50 אלף שקל הוצאות לנתבעים.


Comments


bottom of page