top of page

השופט גורדון גזר חמש וחצי שנות מאסר בגין עבירות מרמה וניצולהשופט אוהד גורדון מבית המשפט המחוזי בירושלים גזר על דוד לוין, שהורשע על פי הודאתו לאחר שרימה והונה במספר הזדמנויות ובדרכים עבריינות, אנשים עם מוגבלות שכלית או פיזית וזאת על מנת לקחת את כספם ורכושם, חמש וחצי שנות מאסר, מאסר על תנאי, קנס ופיצוי כספי לנפגעי העבירה.

 

על פי כתב האישום המתוקן, באחד המקרים, אחת המתלוננות פנתה לנאשם בעקבות פוסט שהעלה בפייסבוק במסגרת קבוצת "הלוואות בין חברים" וביקשה את עזרתו בקבלת הלוואה. לבקשת הנאשם העבירה אליו המתלוננת, שהינה חירשת, מסמכי זיהוי של בעלה והנאשם רכש באמצעותם רכב יוקרה מסוג אודי ופוליסת ביטוח ורשם אותו על שמו של בעלה של המתלוננת ללא אישורו.


לאחר שהנאשם סיים את עסקת הרכישה הוא העלים את הרכב והציע לבני הזוג להשתתף בתרמית במסגרתה ירכשו רכב וביטוח על שמם, ידווחו כי הרכב נגנב ויקבלו כסף, וזאת מבלי לספר להם כי עסקת הרכישה בוצעה. בני הזוג ביקשו לא לשתף פעולה עם הצעתו והנאשם השיב בכזב כי הוא מבטל את העסקה. מספר ימים לאחר מכן, בני הזוג גילו כי נרכש רכב על שמם.

 

במקרה אחר, מתלוננת אחרת פרסמה בפייסבוק פוסט בו כתבה כי היא מעוניינת לקבל הלוואה וציינה את מספר הטלפון של בנה. הנאשם פנה אליהם והציע כי יעזור להם לקבל הלוואה. לאחר פגישה משותפת הבחין הנאשם כי האם ובנה עם מוגבלות שכלית והתפתחותית והחליט לנצל את המצוקה שלהם על מנת להוציא מהם כספים. הנאשם ביקש מהם כי יעבירו אליו מסמכי זיהוי והם העבירו אליו. בהמשך דרש הנאשם מבנה של המתלוננת כי ירכוש עבורו טלפונים ניידים עבור לקיחת הלוואות שונות על שמו אך הרכישות לא הושלמו. בנוסף, הנאשם דרש מבנה של המתלוננת כי יבקש הלוואה כנגד הדירה אשר בבעלותו אך הבקשה לא אושרה.


הנאשם המשיך ללחוץ על בנה של המתלוננת לבצע עבורו רכישות שונות שלא הושלמו, זאת תוך שהוא מאיים עליו ודורש ממנו להעביר אליו כספים. בנוסף, הנאשם המשיך ללחוץ ולאיים על בנה של המתלוננת כי ימכור את הדירה אשר בבעלותו, בין היתר טען בפניו כי משפחת פשע מעוניינת לקנות את הדירה ושאם הוא לא יפעל כפי שהוא דורש בני משפחתו יפגעו. לאחר מסכת איומים ברוטאלית ואלימה, חתם, בעל כורחו, בנה של המתלוננת על מכירת דירתו במחיר שנופל במידה רבה ממחיר השוק, וזאת לצורך העברת תשלום בסך 300,000 שקלים לנאשם. הדירה נמכרה אך ההסכם בוטל לאחר שהתגלו התרמית ומעשיו השפלים של הנאשם.


על פי כתב האישום המתוקן, הנאשם אשר שהה במעצר בית מלא, יצא לבקר את חברתו. שוטר שביקש ממנו להזדהות ראה כי הנאשם מפר את תנאי המעצר בית, הודיע לנאשם כי הוא עצור וניסה לאזוק אותו, אז הנאשם ניסה לברוח אך נתפס לאחר מרדף קצר. הנאשם הורשע, כאמור, על בסיס הודאתו בכתב האישום המתוקן בביצוע עבירות של סחיטה באיומים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ניסיון לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, שימוש ברכיב חיוני בכוונה להונות בנסיבות מחמירות, גניבת רכב והפרת הוראה חוקית. 

 

בשלב הטיעונים לעונש ביקשה פרקליטות מחוז ירושלים (פלילי), באמצעות עו"ד צור חוטה, להשית על הנאשם 7 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי, קנס ופיצוי כספי לנפגעי העבירה. הפרקליטות ציינה כי הנאשם ביצע עבירות מרמה מתוחכמות תוך ניסיון לרתום את נפגעי העבירה לביצוע העבירות, באופן שיקשה עליהם לקבל סעדים בעתיד.


כמו כן טענה הפרקליטות כי הנאשם בחר במודע בנפגעי עבירה מוחלשים וגרם להם נזק משמעותי ונזק ממוני גבוה. ביהמ"ש, כאמור, גזר על הנאשם חמש וחצי שנות מאסר, מאסר על תנאי, קנס ופיצוי כספי לנפגעי העבירה. ביהמ"ש קבע כי "מעשי הנאשם מעלים חומרה ניכרת. מקורה בהחלטה, לנצל קרבנות תמימים באופן פסול לצרכי רווח. קרבנות, שמעצם החיפוש אחר הלוואה באינטרנט ניבטת האפשרות של מצוקה כלכלית שלהם - מצוקה, שנגלתה לנאשם עד מהרה אך הוא בחר להוסיף ולהעמיקה בדרך של ניצולם הכספי של הקרבנות".

Comments


bottom of page