top of page

רשלנות המעסיק: 10% נכות ופיצוי לעובד שנפגע בתאונת עבודה


בפסק דין שנקבע לאחרונה, מעסיקו של תובע, חויב לפצותו בגין נזקי גוף שנגרמו לו בתאונת עבודה. התאונה אירעה כאשר תחתית קרטון המכיל מתכות נקרעה, מה שגרם לתכולתו ליפול ולפגיעה בתובע. בית המשפט הגיע למסקנה כי היעדר הכשרה, פיקוח ושיטת עבודה בטוחה חשפו את התובעת לסיכון משמעותי, שגרם לתאונה.


לטענת התובע, הוא הועסק על ידי הנתבעת לפירוק והרכבת סוללות כיפת ברזל. תוך כדי סידור המחסן לצד עובד נוסף, נטל התובע קרטון ובו מתכות. לרוע המזל, בשל תנאי הצפיפות במחסן, הוא לא הצליח לתמרן ועקם את ברכו הימנית תוך כדי ניסיון להימנע מנפילת תכולת הקרטון שנקרע. כתוצאה מכך נגרמו לו נזקי גוף ותבע פיצויים ממעסיקו.


השופט דב גוטליב, פסק לטובת התובע, וקבע כי הנתבעת התרשלה באי הטמעת שיטת עבודה בטוחה בתוך המחסן, בהתחשב במצבו באותה עת. כמו כן, הנתבעת לא נתנה הדרכה מספקת לתובע לגבי הסיכונים הכרוכים בעבודה בתנאים אלו. השופט גוטליב הדגיש כי היה על הנתבע להורות לתובע ולחברו לעבודתו למצוא אזור בטוח במחסן לפני תחילת עבודתם בסידור הקרטונים. יתרה מכך, היה צריך להורות להם לטפל בקרטונים בזהירות כדי למנוע קריעה, בהתחשב בגילם ובהתאמה של השיטה המשמשת לחלקי מתכת.

כאמור, היעדר הכשרה, פיקוח ושיטת עבודה בטוחה חשפו את התובע לסיכון משמעותי, שהוביל בסופו של דבר לתאונה. עם זאת, בית המשפט מצא גם את התובע אחראי חלקית, וייחס לו 15% אשם תורם.

"בשים לב לנתוניו של התובע לרבות גילו הצעיר במועד התאונה, המגבלות שנותרו, וקורותיו מאז התאונה ועד היום, שיעור הנכות התפקודית שנותרה לתובע בעקבות התאונה עומד על 10% נכות, בדומה לשיעור הנכות הרפואית."


כתוצאה מפסק דין זה, המעסיק חויב לפצות את התובע בגין נזקיו וההשפעה ארוכת הטווח שהיו להם על חייו. מקרה זה מדגיש את החשיבות של יישום הדרכה, פיקוח ואמצעי בטיחות נאותים במקום העבודה כדי להבטיח את רווחת העובדים ולהפחית את הסיכון לתאונות.

Comments


bottom of page