top of page

הקבלן יגאל דמרי עוכב במסלול הירוק בנתב"ג עם 68 אלף שקל "כספי זכייה בקזינו"מאת: שלמה בוצ'צ'ו

ב-9 ביוני 2021, יגאל דמרי, בעל השליטה בחברת הנדל"ן י.ח.דימרי ואחד הקבלנים העשירים בישראל, מצא את עצמו עם שובו מחופשה בארה"ב מעוכב על ידי עובדי המכס בנתב"ג לבדיקה לאחר שניסה לעבור ב"נתיב הירוק" מבלי שהצהיר על החזקתו 21,100 דולר (כ-68,350 שקל).


הפרה זו של חוק איסור הלבנת הון הובילה לחקירה לאחר מכן ולקנס של 1,500 שקל שהוטל על דמרי.

על פי חוק איסור הלבנת הון בישראל, חלה חובת דיווח על כניסה או יציאה של מזומן מהארץ העולה על 50,000 ש"ח במעברי הגבול האווירי והימי, ו-12,000 ש"ח במעברי הגבול היבשתיים. אי דיווח על עסקאות מסוג זה נחשבת לעבירה על החוק ועלולה לגרור עונשים משמעותיים. העברת כספים מעבר לגבולות ללא תיעוד מתאים, שכן מדובר בדרך נוחה להעברת כספים ללא תיעוד ושחזור.


כשנשאל על ידי חוקרי המכס, הסביר דמרי כי הכספים שנתפסו הם שלו ונועדו לכסות את הוצאות החופשה שלו. הוא גם הצהיר כי העביר כסף מבנק ישראלי לבנק אמריקאי עבור שהותו ואת היתרת הככסף משך כדי לחזור לישראל. בנוסף, הוא הזכיר שאשתו זכתה ב-10,000 דולר בקזינו במהלך חופשתם.


אלא שההסבר של דמרי לאי דיווח על הכספים לא התקבל בוועדת העיצומים. הוועדה קבעה כי דמרי, בהיותו איש עסקים ותיק ומטייל תדיר, היה צריך להיות מודע לחובות הדיווח שלו. הוועדה הדגישה כי למרות שדמרי נסע עם אשתו ובנו, היא לא פוטרת אותו מדיווח הקבוע בחוק.


על פי חוק, הייתה לוועדה סמכות להטיל קנסות כספיים משמעותיים בגין הפרת הדיווח. הקנס המרבי יכול להגיע עד מחצית מהסכום הקבוע בחוק העונשין, שהוא 226 אלף שקל או פי חמישה מהסכום שלא מדווח, לפי הגבוה מביניהם.


בהתחשב בקבלת דמרי את מקור הכספים ויעדם, שיתוף הפעולה שלו עם בודקי המכס והעובדה שזו הייתה הפרה ראשונה שלו, הטילה הוועדה עיצום כספי נמוך יחסית של 1,500 שקל.

Comments


bottom of page