top of page

תסתכלו עליהם ותראו אותנו


מאיימים כי צמצום עילת הסבירות תוביל לפגיעה בדמוקרטיה, שמינוי שופטים על ידי נציגי ציבור תחריב את עקרון שלטון החוק, שפסקת ההתגברות היא תחילתה של מדינת הלכה. אילו רק אלו שמאיימים היו לומדים מארה"ב – הם היו מגלים כי בישראל הדמוקרטיה אינה קיימת, שלטון החוק גוסס ומדינת ההלכה השיפוטית כבר כאן מזמןבית המשפט העליון בארה"ב פסק החלטה דרמטית: האוניברסיטאות אינן רשאיות להתייחס לגזעו של המועמדים ללימודים. הפסיקה שמה קץ לפרקטיקה בת עשרות שנים, שבה נקטו מוסדות להשכלה גבוהה אפלייה מתקנת כדי לגוון את התלמידים. ההחלטה התקבלה ברוב של שישה מתוך תשעה שופטים. ששת השופטים שתמכו הם שמרנים, שלושת המתנגדים – פרוגרסיביים.

זו לא הפסיקה השמרנית האחרונה של בית המשפט העליון הפדרלי. זו רק ההתחלה. זה כבר התחיל עם פסק דין דובס, שביטל את האיסור לאסור על הפלות, ועכשיו ממשיך עם ההחלטה כי קבלה למוסדות לימוד על ידי אפליה מתקנת אינה חוקתית. זו כבר מגמה ברורה, החלטות בית המשפט העליון בארצות הברית משנות את פניה התרבותיים והפוליטיים של ארצות הברית. 9 שופטים – 6 מתוכם, מעצבים את חייהם של מעל 300 מיליון אזרחים. זו לא דמוקרטיה. זו אף פעם לא היתה דמוקרטיה.

גם בישראל הריבונות ניטלה מן הציבור והועברה לגילדה שיפוטית. בחודשים האחרונים זועקים בגרון ניחר אנשי מחאת קפלן, חוקרים באקדמיה, טייסים בודדים, בכירים בכלכלה והייטקיסטים מביני עניין, כי יש לשמר את כוחה של הגילדה השיפוטית. רק חשוב להזכיר, כאשר הגילדה הזו תקבל החלטות שמרניות, ואין ספק שזה יקרה בעוד עשור או שניים – נשמע אף נשמע את זעקות הקוזק הנגזל. טייסים יאיימו שלא יתייצבו אם בית המשפט העליון יפסוק פסיקות שמרניות. ראשי האוניברסיטאות יאיימו בשביתה אם נשיא בית המשפט העליון יקדם מדיניות שמרנית. באולפני החדשות יזהירו כי החלטת הגילדה השיפוטית נוגדת את עקרונות הדמוקרטיה ושלטון החוק. ורק האירוניה תצחק בצחוק גדול.

הגם שכל השוואה משטרית בין ישראל לארה"ב היא במקרה הטוב אוברייטד ובמקרה הרע מעוותת, עשרות שנים, ועד היום ממש, משמש בית המשפט העליון בארה"ב את הפרוגרסיביים בישראל כדי להצדיק ביקורת שיפוטית 'יש מאין' (פסק דין מרבורי נגד מדיסון משנת 1803). גם פסיקות פרוגרסיביות שונות של בית המשפט בארה"ב זכו לתשואות בישראל כאשר אלו ניתנו על ידי בית המשפט הפוליטי. אלא שלאחרונה הכול מתהפך: הפרוגרסיביים בארה"ב מזועזעים מבית המשפט העליון הפדרלי והשמרנים מהללים אותו. ובישראל? הפרוגרסיביים ממשיכים לחשק את כוחה של הגילדה השיפוטית מבלי לשים לב שהם סוללים במו ידם את הדרך המהירה למדינת הלכה שיפוטית. תסתכלו על ארה"ב – ותראו את ישראל בעוד עשור או שניים. ארצות הברית זה כאן.

Comentarios


bottom of page