top of page

תיקי נוער: מהקשות והמורכבות ביותר במערכת המשפט


מלאכת גזירת דין בתיק נוער היא מבין הקשות והמורכבות ביותר במערכת המשפט. האישום מגלם בחובו מסכת אירועים קשה ומטרידה שמצדיקה התייחסות עונשית רצינית, בד בבד לעובדה כי העבריין היה צעיר מאוד בעת ביצוע העבירות, והרגישות הנלווית לנסיבות ביצוע העבירות


מאת: מגזין בית המשפט

ואין האחד גובר בהכרח על השני. מתוך פרוטוקול הדיון. ראו את נחישותם ורגישותם של השופטים שלנו - גזר דינו של צעיר (קטין) שהורשע בעבירות מין ב־6 קטינות נידון לאחרונה לפני בית המשפט המחוזי בהרכב שופטים. על הנער הושת שהות במתקן נעול, חלף מאסר, למשך תקופה של כמעט 4 שנים ו־120 אלף ₪ פיצוי לקורבנות. מעבר לדיון המשפטי, ראוי להכיר את הדברים החשובים והיפים של השופט עודד מאור, שציין בסוף גזר דינו. דבריו מבטאים את היחס הראוי כלפי העבריין והרגישות הרבה כלפי הקורבנות:

"מלאכתי לא תהא שלמה אם לא אעיר את הדברים הבאים:

ציר הזמן של האישומים השונים מלמד על הסלמה בהתנהגותו של הנאשם ובמעשיו: מנגיעות אסורות לאונס של ממש: "עוֹבֵר־חוֹטֵף־קוֹטֵף־קוֹלֵעַ לוֹ זֵר" כמילותיה של המשוררת נעמי שמר בשירה͏͏͏ "הוואלס להגנת הצומח". מושכלות ראשונים יש להזכיר: לא נוגעים. לא לוקחים. לא קוטפים. קודם שואלים, ומקבלים רשות. כך מכבדים. קבלת הרשות איננה רק דרישת הדין, אלא היא גם ביטוי לכבוד לאחר ולאוטונומיה שלו או שלה על גופם, ביטוי שנעדר ממעשיו של הנאשם.

אטימותו של הנאשם בהתנהגותו כלפי צרכי הנפגעות ורצונותיהן בעת ביצוע מעשיו החמורים, מלמדת על העדרם של כלים להתנהגות ביחסים שבין המינים או בזוגיות בכלל, והדבר מחייב הרהור חֶבְרָתִי בשאלה כיצד קרה הדבר; אירועים כפי שהתבררו לפנינו, שלדאבון הלב, אינם בודדים, מחייבים מאמצים חינוכיים־חברתיים כדי שיהיו נחלת ההיסטוריה.

החובה למנוע מקרים דומים, מוטלת על כתפי ההורים, על כתפי מערכת החינוך ולמעשה על הקהילה כולה. על כולנו לפעול למניעת מקרים דומים על ידי חינוך והטמעה של ערכי כבוד האדם, התחשבות באחר, שמירה על גופו של הזולת ופרטיותו, דחיית סיפוקים ושמירה על החוק. בנפש ילדותינו וילדינו היא.

וטרם חתימה, אני מבקש לומר לכן, הנפגעות, מספר מילים: ראיתי אתכן. הקשבתי לכן ולדבריכן הכואבים. קראתי את הדברים הקשים שכתבתן מדם ליבכן. האמנתי לכן ולמצוקה ששידרתן. מעבר לפגיעתו של הפוגע אתן נאלצות להתמודד עם היומיום המורכב ואף עם סביבה שלא מכירה את העובדות ושמעלילה עלילות.

אתן הנפגעות, הוא הפוגע. זו האמת. אין בכן כל אשמה. גיליתן כוחות נפש, אומץ רב, באתן, עמדתן ודיברתן. תקוותי היא שהזמן יביא לכן הקלה ויעלה בידכן להמשיך הלאה. את דינו של הפוגע גזרנו לאחר בחינה, מחשבה מעמיקה והתלבטות אמיתית, לאחר הפעלת שיקול דעת ועל פי מיטב שיפוטינו ומצפוננו המקצועי. זו חובתנו כלפיכן, כלפי הנאשם וכלפי הציבור כולו.

תגובות


bottom of page