top of page

תושב העיר באר שבע השיב את הירושה אשר גזל


השופטת רחלי טיקטין עדולם מבית משפט השלום בבאר שבע פסקה כי אדם שהחזיק באחת הקומות במבנה מסחרי בבניין בירוחם יפנה את המקום תוך 30 יום ויחזיר אותו לילדיו של אדם שנפטר והותיר להם את הנכס בירושה.


מאת: מגזין בית המשפט

לפני יותר מעשור, הגיש אדם תביעה לתשלום כספים המגיעים לו, לדבריו, בגין שיפוצים שערך בנכס במתחם קניות בירוחם ובביתו הפרטי. התביעה לא התבררה עד סופה ונמחקה בשל כניסת התובע להליכי פשיטת רגל. לאחר מספר שנים חתמו השניים על הסכם שבו נרשם כי המנוח הוא הבעלים הבלעדי של הנכס. כמו כן הוסכם כי החבר ינהל עסק בנכס, ובתמורה יקבל שליש מההכנסות החודשיות, לאחר ניכוי כל ההוצאות על הנכס.

המנוח נפטר לאחר שנה מעריכת ההסכם והחבר החזיק בכל הנכס, ומסרב לפנות אותו בשל החוב. היורשים טוענים כי לא מגיעים לו כספים כלשהם, כי עבודות השיפוצים, שעליהם הוא דורש תשלום, בוצעו לפני שנים רבות והעילה התיישנה. מתברר, לטענתם, כי החבר הפעיל בנכס בית הימורים לא חוקי וכי מעולם לא העביר לאביהם או להם את חלקם בתקבולים לפי ההסכם וגם לא טרח לשלם ארנונה על הנכס אף שהוא מחזיק בו.

הנתבע טען מנגד שיש לו זכות להחזיק בנכס שאותו שיפץ – בתורת עיכבון – עד לתשלום החוב על ידי היורשים. עם זאת, השופטת רחלי טיקטין עדולם ציינה כי טענותיו סותרות אחת את השנייה: בשנת 2011 טען ששיפץ הן את קומת הקרקע והן את הקומה העליונה, ואילו בשנת 2022 טען שאת הקומה העליונה שיפץ רק בשנים האחרונות.

השופטת פסקה כי אכן הוא לא שילם בשום שלב למנוח או לילדיו דמי שימוש ראויים עבור אחזקתו בנכס. כמו כן, בהסכם מול המנוח אין התייחסות לחובות כלשהם. הנתבע גם לא הציג ראיות לזמן שניהל את העסק בנכס לסכומים שהרוויח ממנו. עוד הדגישה השופטת שהנתבע לא הוכיח איזה שיפוצים בדיוק בוצעו ומתי: "עולה לכאורה שחלק הארי של השיפוצים בוצע בכלל לפני כ-30 שנה", ולכן פעל בחוסר תום לב. בסיכומו של דבר היא הורתה לו לפנות את הנכס בתוך 30 יום.

Comentarios


bottom of page