top of page

שופטים בוועדה לבחירת שופטות // דניאלה חריף


הוועדה לבחירת שופטים עומדת במוקד העתירה של "יש עתיד" שתבחן בבית המשפט העליון באוקטובר הקרוב. בדיקה פשוטה מגלה שהנחיתות המספרית של נשים בהרכב הוועדה היא בעיקר בגלל שקבוצת השופטים לעולם לא מינתה יותר מאישה אחת. הגיע הזמן לשנות גם את זה.


מאת: מגזין בית המשפט

ראש האופוזיציה, ח"כ יאיר לפיד, הגיש לפני מספר חודשים עתירה למתן צו על תנאי ובקשה לקיים דיון דחוף בעתירה נגד שר המשפטים יריב לוין וממשלת ישראל בעניין כינוס הוועדה למינוי שופטים. לפי העתירה, "ההחלטה לא לכנס את הוועדה מנוגדת לדין ומהווה ניסיון לשתק את הרשות השופטת. מדובר גם בהחלטה בלתי סבירה באופן קיצוני. אך משום שבעת הזו גורלה של עילת הסבירות מצוי אף הוא בידי הממשלה, מצאנו לנכון למקד טיעוננו בטענות בנוגע לחוסר סמכות".


מבלי להתייחס לפרקטיקה המוזרה שהתפתחה במדינת ישראל – לפיה חברי כנסת, נציגי ציבור, המחוקקים בפרלמנט, פונים לבית המשפט העליון משל היה "גננת" שתפתור את בעיות הילדים הקטנים בגן, במקום לקדם הליכי חקיקה באמצעות הידברות ופשרה – אני רוצה לשים על השולחן בעיה אחרת: מספר הנשים בוועדה לבחירת שופטים.


מיום שהחלה הוועדה לפעול במתכונתה הנוכחית משנת 1953 ועד תחילת המאה ה־21, חבריה היו גברים בלבד. רק לאחר התיקון בחוק בתי משפט בשנת 2014, שדורש כי בכל קבוצה מן הקבוצות המרכיבות את הוועדה – כנסת, ממשלה, שופטים ולשכת עו"ד, תכהן אישה אחת לפחות – הרכב הוועדה כולל גם נשים (ולא אישה אחת לקישוט).


בדקתי את הרכבי הוועדה בשני העשורים האחרונים וגיליתי שאף על פי שהתיקון לחוק קובע מינימום 4 נשים בוועדה (4 קבוצות – אישה אחת בכל קבוצה) ולא קובע מקסימום, כך שהוועדה יכולה לכלול 9 נשים, בכל זאת מעולם לא היו יותר מ־4 נשים בוועדה. בדיקה נוספת שערכתי מגלה כי "האשם" בכך הוא על קבוצת השופטים. קבוצה זו, בשונה משאר הקבוצות, כולל 3 חברים. מעולם קבוצה לא כללה יותר מאישה אחת. תמיד שני גברים ואישה. יוצא אם כן, הנחיתות המספרית של הנשים בוועדה הוא תוצר ישיר של החלטות השופטים למנות רק אישה אחת, בדיוק כפי שהחוק קובע כרף מינימום. אפילו עכשיו, מונה לצידה של השופטת אסתר חיות השופט נעם סולברג. מדוע לא מונתה – ולו לתקופה קצרה עד לפרישתה – השופטת ענת ברון? מדוע, ולו למראית עין, מתאמץ בית המשפט, שערך השוויון המגדרי בגרונו, להעניק יתרון מספרי לנשים בוועדה לבחירת שופטים. מן הפוליטיקאים לא היו לי ציפיות. מן השופטים היו לי מעט.


אז אם כבר עותרים לבית המשפט העליון על כינוס הוועדה – ראוי כבר להזכיר שהוועדה שאמורה לבחור גם שופטות מעולם לא כללה יותר נשים מגברים, וכל זאת "בזכות" בית המשפט העליון.


Comments


bottom of page