top of page

שוטר לשעבר הורשע בביצוע מעשים מגונים בנהגת שעצר לבדיקה

בית משפט השלום בירושלים הרשיע לאחרונה את מאהר חניפס, שוטר סיור לשעבר במחוז ירושלים, וזאת לאחר שביצע מעשים מגונים בנהגת שעצר לבדיקה.

מאת: מגזין בית המשפט

על פי כתב האישום שנחקר והוגש על ידי המחלקה לחקירות שוטרים, המתלוננת נהגה ברכבה ופנתה בצומת בה מוצב תמרור עצור. אז הורה לה הנאשם לעצור בצד הדרך בטענה כי לא צייתה לתמרור העצור. במהלך הבדיקה שערך לה השוטר, בדיקת רישיון הנהיגה ורישיון הרכב, הוא ביצע בה מעשים מגונים. בהמשך החזיר את המסמכים למתלוננת ושחרר אותה לדרכה. במענה לכתב האישום כפר הנאשם במעשים המיוחסים לו.


המחלקה לחקירות שוטרים, באמצעות עו"ד יולנדה טולדנו, טענה כי על ביהמ"ש לקבל את גרסתה של המתלוננת במלואה ולהרשיע את הנאשם בביצוע מעשיו. לאחר ניהול ההוכחות בבית המשפט הורשע השוטר בכל המעשים שיוחסו לו בכתב האישום . ביהמ"ש קיבל את עמדת המחלקה לחקירות שוטרים וקבע "העדויות על תיאור המקרה מפיה של המתלוננת, העדויות על מצבה הנפשי של המתלוננת, יש בהן לשכנעני במהימנות עדותה. מנגד, גרסת הנאשם היא שהמתלוננת, ללא כל סיבה ותוך טרחה ומבוכה, פשוט החליטה להגיש תלונת סרק נגדו תוך המצאה, מפרי דמיונה, ארבעה אירועים של הטרדה מינית נגדה. גרסה זו בלתי מהימנה ולא משכנעת".

Comments


bottom of page