top of page

עו"ד שגית אופק – היועצת המשפטית של הכנסת


שומר סף הוא כינוי לנושא משרה במנהל הציבורי שמתוקף תפקידו מופקד על שמירת כללי מנהל תקין, ומשמש כ"שומר הסף" שעליו למנוע משחיתות ופגיעה בטוהר המידות להיכנס במפתנו של הגוף הציבורי בו הוא מכהן. הכירו את שגית אופק – היועצת המשפטית של הכנסת.


עו"ד שגית אפיק (מכהנת כיום בתפקיד היועצת המשפטית לכנסת. תפקיד היועמ"ש של הכנסת הוא חדש יחסית – שכן רק בשנת 2001 הוגדר התפקיד במסגרת חוק הכנסת. היועמ"ש לכנסת עומד בראש הלשכה המשפטית של הכנסת. והתפיסה היא כי מעמדו מקביל ככל האפשר ליועץ המשפטי של הממשלה. בהתאם לכך, נקבעו בחוק מספר הוראות הדומות להוראות לגבי היועץ המשפטי לממשלה, בנוגע לתנאי הכשירות, להליך המינוי ועוד. בין שאר תפקידיו הוא מייעץ לחברי הכנסת בכל עניין הנוגע לכנסת והנובע מחברותם בה – בין השאר גם ליו"ר הכנסת ולנושאי התפקידים השונים בכנסת על ענייני חוק ומשפט בנוגע לסמכויותיהם ולתפקידיהם. כמו כן מייעץ לוועדות הכנסת בכל הנוגע להליכי החקיקה.


עו"ד אפיק, שנולדה באשדוד לאב שעלה מעיראק ואם שעלתה מפרס, היא בוגרת תארים ראשון ושני במשפטים באוניברסיטה העברית בהצטיינות. בתחילת דרכה המקצועית שימשה כעוזרת למשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ייעוץ וחקיקה אזרחי), ולאחר מכן עבדה בייעוץ המשפטי של ועדת הכספים של הכנסת, תחילה כעוזרת ליועץ המשפטי לכנסת ולאחר מכן כיועצת המשפטית של ועדת הכספים. במסגרת עבודתה טיפלה עו"ד אפיק, בין השאר, ב-18 חוקי תקציב וחוקי הסדרים. במהלך הדיון בכנסת בהצעת החוק להטלת מס ריבוי דירות התריעה אפיק בפני יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני, שהליך החקיקה אינו תקין, משום ששינויים שהוכנסו בהצעה ברגע האחרון לא אפשרו דיון נאות בהצעה. לביקורת הצטרף היועץ המשפטי לכנסת, עו"ד איל ינון, שציין כי "בהליך החקיקה של פרק מס ריבוי דירות בהצעת חוק ההסדרים נפל פגם היורד לשורש ההליך".


חרף התרעות אלה נמשך הדיון בהצעת החוק והיא אושרה. כידוע, נגד החוק הוגשה עתירה לבג"ץ, והשופט נעם סולברג שניסח את דעת הרוב הורה על ביטול החוק עקב פגם יסודי בהליך החקיקה, והחזרתו לדיון בוועדת הכספים. מאז הכנסת לא חזרה לדון במס זה.


במרץ 2020 מינה יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין את אפיק לממלאת מקום היועץ המשפטי לכנסת, לאחר סיום כהונתו של איל ינון. היא בתפקיד זה גם תחת כהונתם של בני גנץ ויריב לוין כיו"ר הכנסת. בדצמבר 2020, סמוך להתפזרות הכנסת ה-23, הודיע יו"ר הכנסת לוין כי אפיק תמונה לתפקיד יועצת המשפטית לכנסת, ולאחר אישור ועדת הכנסת היא התמנתה באופן רשמי לתפקיד, בו היא משמשת כבר כמעט שנה וחצי. היא מתגוררת במבשרת ציון, ולה ולבעלה, עו"ד עודד אפיק ארבעה ילדים. לאחרונה, בראיון שהעניקה לגלובס ציינה כי "לפעמים אני מרגישה בין גננת לשופטת כדורגל". באותו ראיון גם הדגישה כי "מאוד רציתי לעבוד בשירות הציבורי". כשנשאלה כיצד היא רואה את הגשמת תפקידה כשומרת סף ענתה כי "אני מאמינה בשקיפות ובהסברת כללי המשחק מראש. אני מאמינה בדרך ובחיזוק הלשכה, ומקווה שאצליח במשימה הזאת".


צילום: נועם מושקוביץ

Comments


bottom of page