top of page

רואה חשבון מתל אביב נעצר


רשות המסים: בעל חברה ורואה החשבון שלו חשודים בעבירות מס בהיקף של 50 מיליון שקליםמאת: מגזין בית המשפט


תום אדיבי, בן 35 מרעננה, נעצר באחרונה ושוחרר בתנאים מגבילים, בחשד לביצוע עבירות מס בסכום כולל של כ-50 מיליון ₪. במקביל, נעצר גם רואה החשבון של אדיבי, אלון קלר, בחשד שסייע לו.על פי החשד, בנובמבר 2022 רכש אדיבי חברה בשם "סטודיו קליל בע"מ", שעסקה בתחום הפרסום, ושינה את שמה ל"א. ת. שיווק והפצה בע"מ". זמן קצר לאחר שנרכשה על ידי אדיבי, נסק מחזור העסקאות שלהחברה לסכום של כ-50 מיליון ₪. במרס 2023, הגיש אדיבי באמצעות רו"ח קלר, דו"ח דו-חודשי למע"מ שבו קיזז הוצאות בסכום של כ-50 מיליון ₪.


לאור הדיווח החריג נעצרה פעילות החברה על ידי משרד רשות המסים – אזור השרון ונפתחה חקירה על ידי מחלקת חקירות מכס ומע"מ תל-אביב והמרכז. מהחקירה עולה, לכאורה, כי ההוצאות בדו"ח שהגיש אדיבי, שסכום המס בגינן מסתכם בכ-8.5 מיליון ₪, קוזזו ללא בסיס או מסמך חשבונאי כלשהו.

בעקבות החקירה, כאמור, נעצר אדיבי בחשד לניכוי מס תשומות ללא מסמך כדין והגשת דו"ח כוזב לרשויות המס. רואה החשבון קלר חשוד בעבירות אלה ובנוסף בעבירה של סיוע לאחר להתחמק מתשלום מס. השניים שוחררו בתנאים מגבילים וחקירתם נמשכת.

ערבות צד ג בעניין החשוד קלר חתמה זוגתו פאני פרנס

ערבות צד ג בעניין החשוד אדיבי חתמו מירה ורותם אדיבי


Comments


bottom of page