top of page

פרקילטות ת"א: כתב אישום בגין עבירות מין חמורות במשפחה ומעשי סדום אשר ביצע הנאשם

פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד תושב המרכז בגין עבירות מין חמורות במשפחה – ריבוי עבירות אינוס, מעשי סדום ומעשים מגונים אשר ביצע הנאשם כלפי בתה של אשתו במשך כחמש שנים החל מגיל 13 ועד לגיל 18.

לאורך השנים ביקשה המתלוננת מהנאשם שיחדל ממעשיו והוא השיב לה שהוא יחדל רק לאחר שהיא תינשא.


כמו כן הזהיר הנאשם את המתלוננת לבל תספר לאיש על אודות מעשיו כלפיה, בירר האם סיפרה לחברותיה או לאחרים. הנאשם נהג לומר למתלוננת כי אם תספר על מעשיו הדבר יגרום לפירוק הבית והוא ישלח לבית הסוהר. מעשיו של הנאשם פסקו רק עם עזיבתה של המתלוננת את הבית.

Comments


bottom of page