top of page

סלימאן זידאת תושב נצרת סחט באיומים בשוק הפשפשים ונעצר על ידי שוטר סמוי

פרקליטות מחוז חיפה (פלילי) הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד סלימאן זידאת (51) תושב נצרת בגין עבירות של סחיטה באיומים.

לפי כתב האישום שהגיש עו״ד יצחק פרץ, הנאשם במסגרת עבודתו בחברה, אשר פעלה בתחומי שוק הפשפשים בחיפה, נהג מידי יום שבת לגבות מהרוכלים בשוק כ-200 ₪ לערך עבור כל דוכן אשר הפעילו. במסגרת פעילות סמויה של המשטרה הגיע שוטר במטרה להקים דוכן למכירת בגדים משומשים. עם הגעתו של השוטר הסמוי אל השוק, פנו אליו רוכלים שאמרו לו כי עליו לפנות אל הנאשם עליו הצביעו, על מנת שזה יורה לו היכן יוכל להציב את הדוכן שלו. בהמשך לכך, ניגש השוטר הסמוי אל הנאשם ואמר לו כי ברצונו לפתוח דוכן. הנאשם הצביע על מיקום בו יוכל למקם את הדוכן ודרש ממנו לשלם 200 ₪ כתנאי להצבת הדוכן בשוק.

השוטר הסמוי סידר את הדוכן והחל להניח את הסחורה, ניגש אליו הנאשם ואיים עליו בכך שנצמד אליו, עשה תנועת אגרוף בידו ואמר: "זה שטח שלי, אל תפתח.... זה שלי. תפתח, אני אשרוף אותך עם הבגדים", ומיד לאחר מכן בעט בסחורה. הנאשם המשיך לאיים על השוטר הסמוי כדי להניעו לשלם לו באומרו: "אל תפתח. אתה מבין? אני אשבור לך את הראש...אל תפתח… תקפל את זה ותלך, סע, קח את זה ותלך הביתה..". בהמשך לכך, שילם השוטר הסמוי לנאשם סכום של 200 ₪ במזומן.

החל מחודש ספטמבר 2021 ועד ראשית שנת 2023, הקים מ', קטין, דוכן בשוק לממכר בגדים משומשים. הנאשם הורה לו היכן למקם את הדוכן ודרש ממנו לשלם לו סך של 150 ₪ משסרב מ' לשלם לנאשם, איים עליו הנאשם בכך שצעק עליו, קילל אותו ובאחד מהמועדים בעט בסחורה של מ' ואיים עליו באמרו כי "ישבור לו את הרגליים" ויעיף אותו מהשוק, ושאם מ' יחזור עוד פעם הוא "יכסח" אותו. בשל מעשים אלה של הנאשם, נאלץ מ' לעזוב את השוק מבלי למכור את מרכולתו. מאז, בהמשך לאיומיו של הנאשם ובשל פחדו של מ' ממנו, נהג מ' לשלם לנאשם סך של 200 ₪ בכל פעם שהקים דוכן בשוק.

Comments


bottom of page