top of page

נעצרו כשסחטו באיומים קבלנים בפרויקט לבניית כביש גישה של צה"ל בדרום

פרקליטות מחוז דרום (פלילי) הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד ג'אבר אבו כף (31) וזיאד אבו כף (21) מאום בטין לאחר שסחטו באיומים קבלנים בפרויקט לבניית כביש גישה לקרית המודיעין של צה"ל בדרום.

מכתב האישום, שהגישה עו"ד רותם חזן – גרימברג, עולה כי חברת נתיבי ישראל החלה לפעול להרחבת כביש 60 ובניית מחלף, לשם חיבור הכביש לקריית המודיעין של צה"ל, שעתידה להיבנות באזור. לצורך הפרויקט, הוקם בשטח אתר עבודות בו עבדו קבלנים שונים ומפעילי ציוד מכאני הנדסי. לפני כשבועיים פנה ג'אבר אל מנהל העבודה באתר וביקש ממנו להעביר את השמירה לידיו, כאשר נענה כי כבר יש שומר, איים ג'אבר וטען: "אתה עובד באדמה שלי, אם לא תיתן לי שמירה אתה לא תעבוד" ועזב את האתר. למחרת הגיע ג'אבר למקום בשנית וציין בפני מנהל העבודה: "תגיד לבעל הבית שלך שאם הוא לא ייתן לי את השמירה אני עוצר לכם את העבודה". יום אחרי, התקשר ג'אבר אל מנהל העבודה ואיים עליו שאם תוך מספר שעות השמירה על האתר לא תועבר אליו הוא יעצור את העבודה. מנהל העבודה עדכן את הקבלן האחראי על הפרויקט שבתגובה השיב לו שיפנה למשטרה, דבר שלא נעשה.

בסמוך לכך התקשר ג'אבר אל הקבלן האחראי והסביר שהוא מתקשר בקשר לשמירה באתר מאחר וכלי הצמ"ה עובדים סמוך לבתיהם. הקבלן הבטיח לחזור אליו בנושא ובתגובה איים ג'אבר כי בתוך מספר שעות יעצור את העבודה באתר. ואכן כעבור מספר שעות יצר ג'אבר קשר עם מנהל העבודה, ושאל אותו אם הוציא את הטרקטורים מהאתר, בשל חששו של מנהל העבודה הוא הורה לעובדים להפסיק את עבדותם באותו היום. יום למחרת שוב יצר ג'אבר קשר עם מנהל העבודה בנוגע לשמירה, ואף איים עליו כי אם יפנה למשטרה הם יפגעו בו. בתגובה אמר מנהל העבודה למנהל הפרויקט כי הוא אינו חוזר לשטח העבודה עד שהצדדים מגיעים להסדר.

יום למחרת האירוע הגיע זיאד לשטח, רכוב על אופנוע, והורה למפעלי הצמ"ה להפסיק את העבודה ושיצאו מהשטח ובהמשך עזב את מקום. בתגובה הזמין מנהל הפרויקט משטרה למקום (המשטרה איתרה את האופנוע אך מנהל העבודה לא היה מוכן להצביע על זיאד). סמוך לכך חזר זיאד לשטח איים על מנהל הפרויקט ודרש לעזוב את השטח, בטענה שזה אדמות שלהם ולא מעניין אותו נתיבי ישראל ואף אחד. בתגובה ציין מנהל הפרויקט כי אין בכוונתו להוציא את כלי הצמ"ה ושהעבודות ימשכו.

בהמשך לכך, נפגש מנהל העבודה עם ג'אבר ואדם נוסף ודרש ממנו שיחדול מלאיים או מלשלוח אחרים שיאיימו עליו או על מי מעובדיו והודיע לו כי ככל שיש לג'אבר או למי מטעמו דרישות ביחס לשטח העבודה, עליו לפנות לנתיבי ישראל, והשלושה נפרדו.

לנאשמים יוחסו עבירות של סחיטה באיומים.

Comments


bottom of page