top of page

נכת צה"ל בגלל קיטבג


ועדת ערר לפי חוק הנכים, בראשות השופט אמיר סלאמה, קיבלה ערעור של חיילת לשעבר בת 25 לחייב את משרד הביטחון להכיר בה כנכת צה"ל על פציעה שנגרמה לה בעמוד השדרה כשהרימה קיטבג כבד ביום הראשון לטירונותמאת: מגזין בית המשפט


צעירה שהתגייסה לתפקיד מדריכת סימולטורים בחיל האוויר בפרופיל 97 וללא אינדיקציה לבעיה רפואית קודמת, התלוננה כי חשה כאב חזק בגב התחתון עם הקרנה לרגל שמאל בעקבות הרמת קיטבגים במסגרת הטירונות. כעבור כמה ימים היא פנתה לחדר המיון ונבדקה במסגרת הצבאית. בסוף אותה שנה היא סיימה קורס הכשרה.

שנתיים לאחר מכן פנתה לחדר המיון והתלוננה על כאבי גב תחתון עם הקרנה לרגל שמאל, כשהיא מזכירה כאבים דומים מלפני שנתיים. בביקור זה בוצעה לה בדיקת CT שגילתה שלוש פריצות דיסק בחוליות עמוד השדרה המותני. בעקבות כך הורד הפרופיל הרפואי שלה ל־45 אך היא המשיכה לשרת בתפקידה במשך מספר חודשים עד השחרור. לאחר שחרורה הגישה הצעירה תביעה להכיר בה לפי חוק הנכים, בטענה שיש קשר בין בעיות הגב לבין הרמת הקיטבג בטירונות. קצין התגמולים במשרד הביטחון דחה אותה בהסתמך על חוות דעת מטעמו שלפיה הבעיות אינן קשורות לשירות אלא ל"התפתחות ניוונית".

הצעירה פנתה לוועדת הערר שמינתה מומחה מטעמה, וזה ציין שהרמת משקל כבד יכולה לגרום לנזק חריף בעמוד השדרה המותני, ואולם במקרים כאלה "קיים רצף של תלונות, מוגבלויות, תיעוד על מעקב רפואי כולל הדמיה וטיפולים" – מה שלא קרה במקרה דנן. הוא ציין שהממצאים המשמעותיים התגלו לקראת סוף השירות, כך שלא ניתן לקשור בינם לבין האירוע הנדון. מסקנתו הייתה שאין קשר סיבתי בין בעיית הגב לבין האירוע והשירות.

ועדת הערר בראשות השופט אמיר סלאמה קיבלה את הערעור של החיילת וקבעה שבמקרה זה קיימת הצדקה לסטות ממסקנת המומחה שכן לחיילת היה הסבר טוב ומשכנע להיעדר קיום רצף של טיפולים ופניות בעקבות האירוע הראשון בטירונות: היא הסבירה שרצתה בכל מאודה לשמש כמדריכת סימולטורים (ובמילותיה היא הייתה "מורעלת" בהקשר זה), וכי היא חששה שתלונות על בעיות גב, ופניות לטיפולים רפואיים, היו מובילים להפסקת השתתפותה בקורס ולאי־קבלת התפקיד הנחשק.

היא הוסיפה כי מאז האירוע בטירונות סבלה מכאבי גב חזקים, אם כי דובר בכאבים לסירוגין, שלא היו באותה רמת עוצמה כל הזמן, ואשר לעיתים הוחמרו כתוצאה מאירועים שונים. הוועדה הוסיפה שהתרשמה כי החיילת סבלה מבעיות וכאבים מאז האירוע בטירונות ועד לגילוי פריצות הדיסק בסוף השירות. מאחר שהיא סיפקה הסבר משכנע לשאלה מדוע לא פנתה לטיפולים רפואיים ולא התלוננה, די בכך כדי לקבוע את קיומו של הקשר הסיבתי.

בהחלטה צוין שהמסקנה מתיישבת גם עם השכל הישר שכן הצעירה התגייסה כשהיא בריאה לחלוטין וכבר למחרת הגיוס, כשהרימה משא כבד, סבלה מכאבי גב שהובילו אותה למיון. בנסיבות אלה קיבלה הוועדה את הערעור וקבעה שיש קשר הסיבתי בין האירוע בטירונות לבין הנכות בעמוד השדרה המותני של הצעירה.

Comments


bottom of page