top of page

משפט וחיים בדיני המשפחה לעידן המתקדם


מאת: עו"ד קרוליין עידן


מעל עשור של פעילות בתחום דיני המשפחה והמקרקעין הוביל לשינויים מהותיים בתחום, תוך השתמשות ברגישות, הבנה והקשבה לקולם של הלקוחות. במשך עשור זה, ייצגתי גברים ונשים, ושימשתי כשופר לקולם של ילדים בבתי המשפט. השינויים המשמעותיים בתחום המשפחה נתפסים בצורה ברורה במערכת ניהול המשפטים, כאשר תופעות חדשות ושינויים מרתיעים התרחשו בשנים האחרונות. התהליך הגירושין והפירודים התעשרו במונחים חדשים ושונים, ונפתחו אפשרויות חדשות להגעה להסכמות בדרך שלא דורשת הליך משפטי. "בקשה לישוב סכסוך" נהפכה לכלי חשוב בתהליך פתרון הסכסוכים, המאפשר לזוגות להגיע להסכמה באמצעות גישה חדשה ויעילה. בנוסף, מונחים כמו "משמורת משותפת", "הסדרי שהות רחבים" ו"חלוקה שוויונית בנטל הוצאות הקטינים" הפכו לנפוצים בתחום ומרכזיים בהחלטת המשפט.

התגובות לשינויים במערכת ניהול המשפטים היו מגוונות ושונות, ופסיקות שונות התקבלו בכל פניהם. פסקי הדין כללו שימוש ב"אפס מזונות" במקרים בהם ההכנסות הכלכליות של ההורים דומות, וחלוקה שווה בנטל הוצאות הקטינים נבעה ממדד זהות זכויות ההורים. פעילות זו שינתה את התרבות המשפטית המגדרית הקודמת ונתן זכויות גילוי יותר לאבות בתהליכי המשמורת.

בעוד שהתרחשו שינויים חיוביים בתחום, כגון שיווי המגדר בתהליכי משמורת, התמודדתי עם תופעה מכוערת נקראת "ניכור הורי" שמתרחשת במסגרת הגירושין. התופעה מתארת את השימוש הציני בילדים ככלי לנקמה צינית בצד השני בתהליכי הפירוד. בתקופת עשור זה, שתרם להתחדשות במשפט, עודדתי לקידום עקרון טובת הילד כמובנה ביריבות בין הצדדים וקידום התייעצות איכותית שתעשה שימוש בעקרונות הדמוקרטיים.

מבט קדימה, בעשור החדש, יש לחקור דרכים לייצר אחידות במערכת המשפטית ולקדם חקיקה אחידה ומעודנת בתחום דיני המשפחה. תהליכים יעילים והתייעצות מקצועית מאפשרים לשפר את תוצאות המשפט וליצור חברה טובה יותר עם התרבות ערכים משותפים ומגוונים.

עשור זה משאיר את תחום דיני המשפחה בסביבה התמידית של התנגדות דעות ופסיקות, אך יחד עם זאת, המקור העשיר והמגוון של הדרכים לפתור ולהתמודד עם סכסוכים ומשברים מבטיח את התקדמותו ופיתוחו בעשור החדש שמגיע.


צילום יח"צ

Comentários


bottom of page