top of page

משבר בחקלאות: דרושים 160 אלף עובדים זרים. לא תתבצע אכיפה בבתי מלון ביחס להעסקה של שוהים בלתי חוקיים

שר הכלכלה והתעשיה ניר ברקת, פנה לשר הפנים משה ארבל, לשר העבודה יואב בן צור ולמנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה אייל סיסו. במכתבו, מבקש ברקת להגדיל את מכסות העובדים הזרים בארץ, לנוכח מצב החירום המלחמתי והמחסור החמור בידיים עובדות במשק.


במכתבו, ברקת מציין כי על-פי הערכותיו, יש צורך בכ-160,000 עובדים זרים (פירוט בטבלה) כדי לענות על הביקוש במשק. הוא מבקש מהשרים לפעול לאישור הגדלת המכסות במהירות, כדי לאפשר את המשך התפקוד התקין של המשק והשיקום שלו לאחר המלחמה. עיקר החוסרים בידיים עובדות הם בענפי בנייה, הסעדה, תעשיה וחקלאות.


עוד נודע כי, לנוכח המצב הבטחוני וכדי לסייע ברציפות תפקודית של בתי המלון שקלטו אוכלוסיית מפונים, מודיעה רשות האוכלוסין וההגירה כי לא תתבצע אכיפה בבתי מלון ביחס להעסקה של שוהים בלתי חוקיים בישראל.

bottom of page