top of page

מאבקים על ירושה ותביעות לביטול צוואה


בפסיקת בתי המשפט ניתן למצא מקרים רבים של התנגדויות לקיום צוואות. סטטיסטית רוב ההתנגדויות אינן מתקבלות למרות שברור שנפלו פגמים בצוואות ובייחוד פגמים בגמירות הדעת של המצווים. בדיקת החוק והפסיקה בצירוף הניסיון של מי שעוסקים בעיקר בייצוג של זוכים או מתנגדים לצוואות מעלה שאלות ויתכן שהמצב אינו מניח את הדעת. נפגשנו עם המומחה הגדול בישראל בתחום זה, עו"ד דניאל ארנסט, כדי לקבל תשובות לשאלות הקשות


"ספק אם האב או האם המנוחים באמת רצו שרק ילד אחד משבעת ילדיהם ירש את כל הירושה אבל ידיהם של בתי המשפט כבולות, חוק הירושה מטיל את נטל ההוכחה על המתנגד לצוואה. קשה להרים נטל זה". מסביר לנו עו"ד דניאל ארנסט, שופט בדימוס, מי שנחשב למומחה הגדול בישראל בתחום הצוואות והירושות. "מצד אחד עומד עקרון כיבוד רצון המוריש הרשאי לחלק את רכושו כרצונו גם אם החלוקה אינה מאוזנת ואינה נתפשת כצודקת במבט מבחוץ. המוריש גם רשאי שלא להוריש דבר למשפחתו ורשאי להעניק את מלוא רכושו למוסד אקדמי או לצדקה או אפילו לשכן או לעובד זר שטיפל בו".

"הדגש בבדיקת כשרות הצוואה הוא בעיקר בשאלה האם הופעלה השפעה בלתי הוגנת על המצווה והאם מצבו הבריאותי והמנטלי של המוריש בעת עשיית הצוואה אפשר לו להבין אותה ולהביע בה את רצונו האמיתי. התיקון העיקרי הנדרש בחוק הוא שינוי נטל הראיה. כיום הנטל מוטל על המתנגד, לכן התיקון הדרוש הוא חזרה לנטל ראיה מאוזן בדומה לכל תביעה אחרת ובמקרים של צוואות שבהן עולות תמיהות ושאלות לענין עצם ההורשה לאדם זר וקיפוח היורשים הטבעיים, או כשצוואה קודמת מורישה באופן מאוזן לכל היורשים ולאחר מכן מופיעה צוואה שונה לגמרי המורישה לאדם אחד בלבד, יוטל הנטל על המבקש לקיים את הצוואה".האם התיקון המוצע לא יפגע בחופש ההורשה ובכיבוד רצון המוריש?

"התשובה טמונה בניסוח הצוואות: כיום רוב הצוואות הן קצרות וסתמיות ומונות את היורשים וחלקיהם בעיזבון או בנכסים ללא מתן הסבר. עדיף לנסח צוואה באופן מפורט עם הסבר מפורט מדוע נעשתה הצוואה כפי שנעשתה. צוואה מנומקת לא תיפסל גם אם לא תהיה מאוזנת ותבטיח למוריש שרצונו יכובד ושיקוליו יהיו שקופים לבית המשפט שיידרש לצוואה אם תוגש התנגדות".

"צוואה מנומקת היטב תקשה על אישור צוואה אחרת מאוחרת יותר שבה יופיעו הוראות שונות ולגביה יתעוררו שאלות של השפעה בלתי הוגנת. אמנם קיים תמיד החופש לשנות צוואה אך מוריש המצווה בשוויון לילדיו ומציין בצוואה שעקרון השוויון בין הילדים חשוב לו, רצונו יהיה מוגן כאשר תצוץ צוואה מאוחרת שנעשתה סמוך לפטירה שבה קופחו רוב הילדים על חשבון יורש אחד. בכל מקרה, יש מקום לשינוי נטל הראיה לעניין קיום והתנגדות לצוואות ויש מקום להעניק שיקול דעת רחב יותר לבתי המשפט להכריע בכל מקרה ומקרה לגופו על סמך נסיבותיו המיוחדות".

מה הדין במקרה בו הפגם הוא מהותי, ולא פגם צורני הנראה על פני הצוואה?

"במקרה כזה הרבה יותר קשה להוכיח פגם ברצונו של המצווה כלומר הצוואה מורישה למי שהמצווה לא רצה להוריש לו וזאת עקב הפעלת השפעה בלתי הוגנת על המצווה, לדוגמה ע"י בן משפחה או מטפל הגר עם הקשיש, הקשיש תלוי בו, חושש שיישאר לבד ולכן קל להשפיע עליו או להסית אותו נגד בני משפחה אחרים".

"על הצוואה לשקף את רצונו האמיתי של המצווה זה המבחן החשוב ביותר. אלא שכאן מתוך מגמה לקיים צוואות קבע המחוקק מעין חזקת כשירות של הצוואה כל עוד היא תקינה צורנית והעביר את נטל ההוכחה לפסול את הצוואה למתנגד. חזקה זו מתנגשת במגמה היסודית לקיים את רצון המוריש. קשה להוכיח, וקשה להרים את נטל הראיה בשאלות של השפעה בלתי הוגנת או אי כשירות לעשות צוואה. לכן גם במקרים של ספק , כשהמוריש בסוף חייו היה לעיתים כשיר ולעיתים לא כשיר, קיימו בתי משפט את הצוואה בקביעה שביום עריכת הצוואה היה המוריש כשיר. במקרה אחר נפסלה צוואה כאשר איכון המכשיר הסלולרי של אחד העדים הראה שלא היה במקום שבו נערכה הצוואה. הדבר מדגים עד כמה קשה לפסול צוואות חשודות. נדיר מאד שהמשטרה מסכימה לקיים בדיקות מז"פ ולבצע פעולות חקירה בתיקי משפחה שמטבעם אינם תיקי פשע מבוהקים".

מי בדרך כלל עורכים צוואות?

"מטבע הדברים רוב הצוואות נעשות על ידי אנשים שאינם צעירים, ברוב המקרים מעל גילאי 50. כאשר הצוואה נעשית על ידי אדם המצוי בבריאות טובה ועדיין במצב נפשי וקוגניטיבי תקין יקשה להתנגד לצוואה, אולם צוואות הנעשות על ידי אנשים מבוגרים מאוד, או חולים, או שכבר מצויים בתחילת דמנציה, צוואות כאלה ניתן לתקוף. כשמוגשת התנגדות לצוואה שנערכה בגיל מבוגר מאוד חשוב שיהיה בנמצא תיעוד מצולם של המוריש בתהליך עריכת הצוואה כדי שניתן יהיה להעריך את אמינות הצוואה וניתן יהיה להתרשם האם מתקיימים פגמים בצוואה כגון כשהמוריש אינו מסוגל להבין טיבה של צוואה או שמצוי במצב רפואי או נפשי הפוגמים ביכולתו לצוות".האם תחום הצוואות והירושות מתפתח, כלומר תוכל להצביע על חידושים בעניינים אלו?

"בוודאי, כמו כל תחום משפטי, גם ענייני הצוואות והירושות מותאמים להתפתחות בתחום המשפט ולהתפתחות הטכנולוגית בכלל. בתקופה זו נמצא בתהליך תיקון חוק אשר יאפשר עריכת צוואה אלקטרונית בצילום ובאמצעים חדישים המתאימים לתקופה הטכנולוגית שאנו מצויים בה. גם במהות תגדל אמינות הצוואה כי ניתן יהיה לראות את המצווה מכתיב או אומר את רצונו ונותן הוראות מכלי ראשון. כאמור, גם היום רצוי מאוד, במקביל לעריכת צוואה, לצלם בווידאו או אפילו בדרך פשוטה בטלפון את תהליך עריכת הצוואה ואת המצווה מכתיב את הצוואה. הדבר דרוש כדי להקטין את מספר ההתנגדויות לקיום צוואה המוגשות לבתי המשפט. המצאות של צילום סרט או וידאו לא רק שמאפשר לשופט להתרשם בעצמו מאמינות הצוואה, וכן ממצבו של המוריש, אלא יאפשר למתנגדים להיווכח בעצמם לפני הגשת התנגדות באמינות הצוואה וכך יוכלו להעריך את הסיכוי לקבלת ההתנגדות לצוואה וכמובן יוכלו להימנע מהגשת ההתנגדות במקרים המתאימים".

Comments


bottom of page