top of page

לסיים את הסאגה בהקדם


מן הראוי שהמלצת שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים לסיים את משפטו של בנימין נתניהו בהסדר טיעון תיפול על אוזניים קשובות, ותידון על ידי שני הצדדים בלב פתוח ובנפש חפצה. וכי מה היה לנו עד עתה? כארבע שנים של חקירות מייגעות; שלוש שנים שבהן מתנהל משפטו של נתניהו בעצלתיים; המדינה באנדרלמוסיה מוחלטת, ואם לא יסתיים בהסדר טיעון אמור המשפט להימשך עוד שלוש עד חמש שנים


מאת: השופט בדימ' אמנון סטרשנוב


לטובתם של שני הצדדים במשפט - ובעיקר לטובת עם ישראל ומדינת ישראל - מן הראוי לשים קץ לסאגה המתמשכת אין קץ של משפט נתניהו, כאשר את סופה לא ניתן לראות באופק. בית המשפט רשאי היה בהחלט להביע את דעתו על דלות חומר הראיות נגד נתניהו לגבי סעיף השוחד, נשוא תיק 4000, וסבורני כי אף היה זה מחובתו להעלות בפני הצדדים את ספקותיו באשר לסעיף אישום זה.

מהצד האחר, ניתן לטעון כי על בית המשפט לשמוע תחילה את מכלול הראיות בתיק, ורק לאחר מכן להביע את דעתו, בין בעל פה ובין בפסק הדין הסופי. עוד יטענו המתנגדים ליוזמת בית המשפט כי בהתבטאות מרחיקת לכת זו לגבי סיכויי ההרשעה הנמוכים בעבירת השוחד, פגעו השופטים בסיכויי ההצלחה להגיע להסדר טיעון, שכן פרקליטי נתניהו מבינים כי הסיכויים להרשעה בעבירת השוחד קלושים למדי, ולכן אין לנתניהו "מה להפסיד", כביכול. ניסיונות להגיע להסדר טיעון בתיק סבוך, דרמטי וטעון רגשית זה, הגורם נוסף על הכל לפגיעה קשה ברקמה החברתית במדינה, נעשו כבר לפני כשנה וחצי, בשלהי כהונתו של היועץ המשפטי לממשלה הקודם, אביחי מנדלבליט, ובתמיכת נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרן ברק. למרבה הצער, לא הבשילו הניסיונות הללו לכלל הסדר טיעון של ממש. נראה כי אבן הנגף העיקרית שמנעה את ההסדר - כך על פי הפרסומים בתקשורת - הייתה שאלת הטלת קלון על נתניהו. בעוד המדינה עמדה בכל תוקף על הטלת הקלון, סירבו ב"כ נתניהו להסכים לדרישה זו. הצדדים גם לא הגיעו להסכמה להותיר את ההכרעה בשאלת הקלון בידי בית המשפט.

ניתן ויש מקום להגיע לכלל הסכמה להשאיר את נושא הקלון להכרעת בית המשפט. אפשרות נוספת - לא יוטל קלון על נתניהו, אך הוא יפרוש מרצונו מהשירות הציבורי לאלתר, ויתחייב לא לחזור אליו למשך שלוש עד חמש שנים (בתקווה שיעמוד בהתחייבות שכזו - ראה תקדים דרעי). סבורני כי הרחקתו של נתניהו מהשירות הציבורי לפרק זמן סביר הינה סנקציה ראויה ומידתית, בנוסף לעונשים שיוטלו עליו בגין יתר העבירות שבהן יודה. יש לסיים את הסאגה בהקדם ככל הניתן. מאז החל המשפט, וביתר שאת מאז הוקמה הממשלה החדשה לפני כשישה חודשים, נמצאת המדינה על סף מלחמת אחים. סיום המשפט והרחקת נתניהו מהשירות הציבורי יביאו להרגעת הרוחות, לסיום המחלוקות הקשות בעם, ואולי גם לממשלה חדשה, שפויה, יציבה וראויה.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס) בית המשפט המחוזי בת"א. הטור פורסם גם בעיתון ידיעות אחרונות.


Comments


bottom of page