top of page

לא עדכן ויפצה: סוכן ביטוח יפצה לקוחה שתבעה אותו בטענה שהתרשל בבחירת פוליסה


השופט זיו אריאלי מבית משפט השלום בחיפה פסק שסוכן ביטוח יפצה לקוחה שתבעה אותו בטענה שהתרשל בבחירת פוליסה עבורה והותירה חסרת־כל בזמן מחלתהמאת: מגזין בית המשפט

התובעת חתמה על מסמכי הצטרפות לביטוח מנהלים בחברת "מגדל". המסמכים הוכנו לחתימה בידי הנתבע, ששימש באותה תקופה כסוכן הביטוח של מקום עבודתה. כשנתיים לאחר מכן היא חלתה ונאלצה להעדר מעבודתה למשך שנה וחצי. היא פנתה לחברת "מגדל" בבקשה לקבל פיצוי עבור התקופה, אלא שהתברר לה לתדהמתה שהפוליסה לא מכסה אותה מפני אובדן כושר השתכרות. לאחר מספר שנים הגישה לבית המשפט תביעה נגד חברת "מגדל" ונגד הסוכן. התביעה נגד "מגדל" נדחתה בהסכמה, והסוכן נותר לבד בתביעה.

המבוטחת טענה שהסוכן התרשל בעריכת הפוליסה וגרם לה הפסד כספי של עשרות אלפי שקלים וכעת עליו לפצות אותה. מנגד טען הסוכן שהיא ידעה בזמן אמת את תנאי הפוליסה ובחרה באופן מודע בביטוח מנהלים שלא כולל כיסוי למקרה מוות או נכות. לפי גרסתו, הוא שוחח עמה בטלפון לפני חתימתה והסביר לה על המשמעות של ביטוח ללא כיסוי אובדן כושר עבודה. בכל אופן, לשיטתו, האחריות לברר את תנאי הפוליסה טרם החתימה היא על התובעת – ולכן אין לה להלין אלא על עצמה.

השאלה העיקרית שעלתה היא האם הסוכן התריע בפני המבוטחת טרם חתימתה על מסמכי ההצטרפות, שהיא אינה מכוסה בביטוח אובדן כושר עבודה. השופט זיו אריאלי קיבל את גרסת התובעת שלפיה הוא לא הסביר לה הסוכן את המשמעות של ביטוח שאינו כולל כיסוי למקרה נכות או אובדן כושר עבודה. לדבריו, בעוד שהסוכן שינה את גרסתו חדשות לבקרים, גרסת התובעת הייתה עקבית: "נוכח עדותו ההפכפכה של הנתבע אני מעדיף על פניה את עדות התובעת, לפיה הנתבע לא ישב עמה, לא הסביר לה ולא סקר בפניה את האפשרויות השונות בכל הנוגע לבחירת מסלול ביטוח מנהלים".

עוד הוסיף השופט כי התרשלות הסוכן מתחדדת לנוכח עדותו שלו, שלפיה עם עובדים אחרים הוא נפגש טרם חתימתם על מסמכי הביטוח והציע להם לבחור מבין כמה מסלולי ביטוח. השופט קבע שאפילו אם הסוכן ערך עם התובעת פגישה מקדימה, הוא לא הציע לה מספר מסלולי ביטוח לבחירתה לרבות כזה הכולל פיצוי בגין אובדן כושר עבודה - ומדובר ברשלנות.

Comments


bottom of page