top of page

התעללו ותקפו את הפעוטות ששהו במקום לכל הפחות ב 89 אירועים שונים

פרקליטות מחוז דרום הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד דורית בן עטר (57) ורינת ורסולקר (62) מירוחם כתב אישום לאחר שבמסגרת עבודתן כסייעות בתינוקיה התעללו ותקפו את הפעוטות ששהו במקום לכל הפחות ב 89 אירועים שונים

מכתב האישום שהגיש עו"ד גיורא חזן עולה כי הנאשמות עבדו כסייעות בכיתת התינוקיה בה שהו לכל הפחות 18 פעוטות בין הגילאים שנה וחודש לשנה ואחת עשר חודשים. כאשר בן עטר שוהה במקום על בסיס יומי ורסולקר בחלק מהימים. הנאשמות בעודן אחראיות על הילדים מדי יום ביומו ולעיתים אף מספר פעמים באותו יום, תקפו את הפעוטות פעמים רבות. כך לדוגמא, הנאשמות הטיחו פעוטות אל הרצפה, הכסאות והלול, הרימו פעוטות מיד אחת של הפעוט וגררו אותם לאורך החדר או החצר, הרימו והזיזו פעוטות בכוח אף כשישנו והטיחו אותם על המזרן, גררו פעוטות אחריהן, הושיבו פעוטות בכוח על הכיסא ועוד. בנוסף, כאמצעי ענישה נהגה בן עטר להטיח פעוטות בין רגליה ולרתק אותם על מנת למנוע מהם לזוז או להשאירם בלול, לא פעם למשך דקות ארוכות ואילו ורסולקר האכילה פעוט בכוח.

הנאשמות, שאחראיות לשלומם ולבריאותם של הפעוטות הרכים שתחת השגחתן, במקום לטפל בהם ולדאוג לצרכיהם, השתמשו באופן תדיר באלימות כלפי הפעוטות, וניצלו את העובדה כי מדובר בפעוטות רכים שאינם יכולים להתגונן מפניהן. הן התנהגו בגן באופן כוחני ואלים, תוך אדישות מוחלטת לכאב שנגרם לפעוטות ממעשיהן. הן הרימו, גררו והטיחו את הפעוטות פעמים רבות, כאילו היו חפץ ולא אדם בעל תחושות ורגשות שיש לנהוג בו בכבוד ולא להסב לו כאב.

מלבד המכאוב והכאב שגרמו מעשיהם של הנאשמות פיתחו חלק מהפעוטות קשיי הירדמות, תגובות אלימות וכוחניות ועוד.

לנאשמות יוחסו 22 עבירות של התעללות בקטין או חסר ישע. בנוסף ,יוחסו לבן עטר לכל הפחות 89 עבירות של תקיפת קטין וחסר ישע על ידי אחראי ולורסלקר יוחסו לכל הפחות 18 עבירות של תקיפת קטין וחסר ישע על ידי אחראי.

Commenti


bottom of page