top of page

השופטת ריקנטי-רוסהר: על האב נטל רב שיש להתחשב בו ולצמצם את סכום המזונות


השופטת ורד ריקנטי-רוסהר, מבית המשפט לענייני משפחה בטבריה, אישרה בקשה להפחתת דמי מזונות שהגיש אב לשתי בנות. לטענת האב מאז חתימתו על הסכם המזונות גדלו זמני השהות עם בנותיו, ובנוסף מצבה הכלכלי של גרושתו השתפר בעוד מצבו הכלכלי הורע


הצדדים הם בני זוג לשעבר והורים לשתי קטינות. לפני כ־5 שנים הם חתמו על הסכם גירושים שקבע בין היתר שהתובע ישלם לנתבעת מדי חודש כ־3000 ₪ מזונות ומדור עבור הבנות. במקביל סוכם שהבנות ישהו אצל האב פעם בשבוע ללא לינה, וכן בכל שבת שניה עם לינה. אלא שמאז, על רקע המלצות גורמי המקצוע, הגיעו הצדדים להסכם בדבר הורות משותפת על הבנות – מהלך שכלל הרחבה דרמטית של זמני השהות אצל האב. על רקע זה הוגשה התביעה לבית המשפט. לטענת האב, הרחבת זמני השהות עם נשיאתו בדמי המזונות שנקבעו בהסכם הגירושים, הביאו אותו למשבר כלכלי. לטענתו מדובר בשינוי נסיבות ניכר שמצדיק דיון מחדש בגובה המזונות.

עוד טען האב כי הוא פוטר לאחרונה מעבודתו ומתקיים מקצבת אבטלה. לעומתו, גרושתו עושה חיל בעבודתה ומרוויחה יותר מבעבר. לדבריו גם שיקולים הללו מטים את הכף לטובת קבלת תביעתו. האם טענה מנגד כי לא מדובר בשינויים ניכרים. כמו כן, הסכם הגירושין נחתם במטרה לסיים את המחלוקות בין הצדדים בראיה צופה פני עתיד, ואין להתערב בו.

השופטת ריקנטי-רוסהר לא התרשמה מטענות הנגד של האם וקבעה כי הסדר ההורות המשותפת הטיל על האב נטל רב שיש להתחשב בו ולצמצם את סכום המזונות החודשי שהוא משלם. בעקבות ההסדר, זמני השהות של הבנות אצל האב גדלו מכ־20 אחוזים ליותר מ־40 אחוזים: "מדובר בשינוי שלא היה צפוי במועד חתימת הסכם הגירושין, הסכם הגירושין לא התייחס אליו ולא צפה אותו – והוא מצדיק התערבות בגובה המזונות הפסוקים", כתבה השופטת. כמו כן, לדברי השופטת גם השיפור בהכנסותיה של האם מאז הסכם הגירושים מצדיק פתיחה מחדש של הדיון על גובה המזונות. עם זאת, ביחס למצבו הכלכלי של האב ציינה השופטת שלא מדובר בפגיעה בכושר ההשתכרות אלא רק בירידה זמנית בהכנסות עד למציאת עבודה חדשה, כך שנתון זה כשלעצמו לא משמש הצדקה להפחתת מזונות.

Comments


bottom of page