top of page

השופטת גורביץ שמעה את טענות הצדדים והגיעה למסקנה כי לילדה אין אפוטרופוס מתפקד


השופטת רונית גורביץ מבית המשפט למשפחה בנצרת אישרה בקשה של אישה להתמנות כאפוטרופוס נוסף לנכדתה בת הקטנה, לצד אימה, שגדלה בביתה מאז הולדתה

לאישה בעלת רקע התמודדות עם הפרעת אישיות גבולית יש ארבעה ילדים מאבות שונים. כל הילדים הוצאו ממשמורתה במסגרת צו נזקקות. הסבתא היא אימה של אם הקטינה וזהות האב לא ידועה. הילדה מתגוררת אצל הסבתא מלידתה, והיא משמשת לה משפחת אומנה זמנית אשר טרם הוכרה כקבועה, ואושר לה עוד פרק זמן של שנתיים.

בעת האחרונה הגישה הסבתא בקשה למינוייה כאפוטרופוס נוסף. היא טענה שהיא מטפלת הילדה ודואגת לכל מחסורה וציינה שהמגורים עמה הם בהסכמת האם ובהמלצת כל הגורמים המטפלים. עוד הוסיפה שהילדה נזקקה לטיפול רפואי בשיניים, ולשם כך נדרשה חתימת האם, אך זו השהתה את חתימתה – ולכן קיימת חשיבות למינויה בתור אפוטרופוס נוסף.

העובדת הסוציאלית לסדרי דין כתבה בתסקיר שמדובר בילדה חייכנית, מתוקה וחברותית, ונראה כי היא קשורה מאוד לסבתה. בבית בו היא מתגוררת יש חדר מסודר עבורה, והיא מגיעה למסגרת החינוכית באופן רציף, נקיה ומסודרת ועם הציוד הנדרש. עוד צוין שהאם הביעה את הסכמתה שהסבתא תשמש כאפוטרופסית נוספת לילדיה. האפוטרופוס לדין הסכימה שהסבתא משמשת עבור הילדה דמות מיטיבה ושהיא מטפלת בה במסירות נפש. ואולם, גם היא סברה שאין להיעתר לבקשה במצב שבו מינוי האומנה של הסבים עדיין זמני וטרם הוכר כקבוע ונראה שעדיין יש צורך בליווי וסיוע לסבתא.

השופטת רונית גורביץ שמעה את טענות הצדדים והגיעה למסקנה כי לילדה אין אפוטרופוס מתפקד שכן אימה אינה לוקחת אחריות עליה. זאת ועוד, מעמדות הגורמים המקצועיים עולה חוסר תפקודה של האם, שבין היתר "נעה ונדה ומחליפה עבודות", היא לא באה לראות את הילדים וניכרת התדרדרות במצבה. מנגד, הסבתא אחראית על הקטינה בכל המובנים, והיא מגדלת אותה על הצד הטוב ביותר.

נקבע שבמצב שבו אין גורם שיחליט בעניין הקטינה וידאג לצרכיה, ראוי למנות אדם נוסף כאפוטרופוס שיהיה אחראי על ענייניה: "ראוי שבשאלות של אפוטרופסות, הנוגעות לכל תחומי החיים של הקטינה, יהיה אפוטרופוס שיוכל ליתן את עמדתו, במיוחד שמדובר באפוטרופוס נוסף שהוא בן משפחה ושעמדתו והאינטרס שלו משקף את עמדת האם".

בהתאם לכך קיבלה השופטת גורביץ את הבקשה ומינתה את הסבתא בתור אפוטרופוס נוסף על הקטינה באופן זמני למשך שנתיים במקביל להיותה משפחת אומנה.


Comments


bottom of page