top of page

השופטים: לא נסבול ניסיונות של יניב זגורי להשיג שליטה ולתמרן את בית המשפט ולגרום לעיכובים מיותרים


בביקורת נוקבת דחו שופטי בית המשפט המחוזי בבאר שבע את בקשתו של עו"ד אביגדור פלדמן להשתחרר מייצוג ראש ארגון הפשע העבריין יניב זגורי. השופט דניאל בן-טולילה והשופטים דינה כהן ונתן זלוצ'ובר, מתחו ביקורת על פלדמן על כך שהגיש בקשה בלתי סבירה וניסה לכפות את רצונו על בית המשפט.

יניב זגורי, עומד בפני אישומים בהם רצח את טל קורקוס, דבורה הירש ואלישע סבח. המשפט, שהחל בדצמבר 2017, סובל מעימותים עזים בין זגורי לסנגוריו, בראשות עורך הדין משה שרמן. גם שרמן ביקש להשתחרר מייצוג, בטענה לחוסר שיתוף שהפעולה של זגורי והאיומים הנובעים מכך. אולם בקשתו נדחתה.


אביגדור פלדמן, סנגור פלילי בולט בישראל, הצטרף לצוות ההגנה לצד שרמן. בחודש שעבר הגיש פלדמן בקשה לעצור את המשפט למשך שמונה חודשים, בטענה שהוא זקוק לזמן כדי ללמוד לעומק את התיק. עם זאת, בקשתו נדחתה מיידית. בעקבות הודעתו של זגורי כי יפטר את כל עורכי דינו לאחר הפגרה, ביקש פלדמן להשתחרר מייצוגו.


בפסיקתם קבעו שופטי בית המשפט המחוזי בבאר שבע כי בקשתו של פלדמן סותרת את התחייבויותיו המפורשות והאשימו אותו בניסיון לתמרן את בית המשפט. עוד ציינו כי פלדמן הבהיר כי יפעל בדרכים אחרות להשגת התוצאה הרצויה לו אם בקשתו לא תתקבל.


פלדמן אף הרחיק לכת וציין כי לא יחקור אף עד אחד והיה מוכן להיעצר אם בקשתו לא תאושר. השופטים מצאו גישה זו בלתי מתקבלת על הדעת, וטענו כי לא ניתן לכפות על בית המשפט להיענות לדרישותיו של פלדמן. הם הדגישו כי חובתו של פלדמן כעורך דין היא לייצג את לקוחו כמיטב יכולתו, ללא קשר להעדפות אישיות.


למרות דחיית בקשתו של פלדמן, בית המשפט המחוזי בבאר שבע נותר מחויב לקיים את ההליך ולוודא כי זגורי יקבל משפט הוגן. החלטת השופטים מעבירה מסר ברור כי על עורכי הדין למלא את התחייבויותיהם המקצועיות. ללא קשר לנסיבות או רצונות אישיים. עם המשך המשפט, נותר לראות כיצד פרישתו של פלדמן מהתיק, אם תתממש, תשפיע על ההליכים ועל אסטרטגיית ההגנה של זגורי.


בית המשפט המחוזי בבאר שבע קובע בתוקף כי התנהלותו של פלדמן היא בסך הכל הרחבה של מאמצי צוות ההגנה למנוע את התקדמותו החלקה והיעילה של משפטו של זגורי. השופטים חוזרים על עמדתם, כפי שבאה לידי ביטוי בפסיקה קודמת, לפיה הם לא יסבלו כל ניסיונות של הנאשם להשיג שליטה על ההליכים בבית המשפט ולתמרן את הזכות לייצוג על מנת לגרום לעיכובים מיותרים. הטקטיקה של פיטורי סנגורים, גיוס חדשים ובקשה חוזרת ונשנית של דחיות במסווה של תיאור מקרה לא תתקבל.


השופטים מביעים את דאגתם עם בקשת שחרור מייצוג ובניסיון לעצור את המשפט. עוד אמרו כי התרת התנהגות כזו תיצור תקדים מסוכן. משפטו המתמשך של יניב זגורי, שהואשם בעבירות חמורות ובהן ריבוי רציחות, ממשיך לרתק את תשומת הלב הציבורית.


בצילום מימין לשמאל: עו"ד משה שרמן, השופט דניאל בן-טולילה ועו"ד אביגדור פלמן

bottom of page